Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Život v sekci Ek 2018-08-30T20:13:26+00:00

Život v sekci Ekonomika

Soutěže v roce 2020/2021

Také v době uzavření škol a distanční výuky se podařilo zajistit účast našich studentů v soutěžích vyhlašovaných online: Již 5. ročníku Ekonomické olympiády, organizovanou Institutem ekonomického vzdělávání INEV pod záštitou ČNB, se školního kola dne 4. 12. 2020 zúčastnilo 11 studentů. Celkem se zapojilo do této soutěže 339 škol a více než 15 tisíc studentů v ČR. Do krajského kola, které se proběhlo 16. 3. 2021, postoupilo 5 našich studentů: Martin Havlíček 4. D, Jan Chovanec 4. E, Ondřej Medve 4. C, Marek Homolka 4. E a Matěj Hořejší 3. E (ten se však krajského kola nezúčastnil). V krajském kole [...]

TITAN 2019

Dne 17. prosince 2019 proběhla na naší škole tradiční předvánoční soutěž TITAN pro studenty třetích ročníků. V konkurenci 7 týmů se na prvním místě umístili studenti 3. D : D. Kopic, O. Sedláček a M. Havlíček. Druhé místo obsadili opět studenti 3. D : A. Valíčková, K. Čečilová a L. Matějčková. Na třetím místě se umístili studenti 3. E : K. Tušková, D. Kohoutová a F. Fíziková. Všem studentům děkujeme za účast, vítězným týmům gratulujeme a těšíme se na další soutěž, která proběhne v červnu 2020. Ing. M. Svobodová

TITAN 2019

Dne 17. prosince 2019 proběhla na naší škole tradiční předvánoční soutěž TITAN, které se zúčastnili studenti druhých ročníků. V konkurenci 8 týmů se na prvním místě umístili studenti 2. E : L. Majnerová, T. Nováková a M. Hořejší. Druhé místo obsadili opět studenti 2. E : M. Klementová, B. Bočková a Š. Nováková. Na třetím místě se umístili studenti 2. C : N. Szakálas, E. Dodon a F. Pokorný. Všem studentům děkujeme za účast, vítězným týmům gratulujeme a těšíme se na další soutěž, která proběhne v červnu 2020. Ing. M. Svobodová

Podnikavý den

Dne 3. prosince 2019 se na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické ve spolupráci s neziskovou organizací NVIAS uskutečnil Podnikavý den středních škol. Z naší školy se ho zúčastnili studenti prvního ročníku ekonomického lycea. Projektový den měl za cíl podpořit studenty v podnikavosti, rozvinout jejich kreativitu, kritické myšlení, komunikaci i informatické myšlení. Vytvořili jsme tři týmy studentů, jejich úkolem bylo vybudovat svoji společnost, realizovat investiční i vlastní marketingové strategie. Studenti se velmi aktivně zapojili do soutěže, vyzkoušeli si týmovou práci a získali nové poznatky a zkušenosti. Projektový den byl výborně připraven. https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2599  https://www.dropbox.com/sh/l93790h27095bh6/AABGHVCRfiDJ1080qTb22YF7a?dl=0 Ing. Eva Procházková  

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem Evropské politiky

ROZHODUJ O EVROPĚ - STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Stejně jako v předchozích letech tak i letos byli na mezi našimi studenty zájemci vyzkoušet si projednávaní a rozhodování v Radě EU a Evropském parlamentu v rámci regionálního semináře, který se konal 23. října 2019. Studenti 4. A Tomáš Choc, Jakub Pechmann a Ondřej Michal Šoustar spolu s dalšími studenty ze středních škol v Plzeňském kraji simulovali projednávání návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Součástí semináře byla také debata s politiky a odborníky o aktuálních problémech současnosti jako jsou školství, volby, [...]

TITAN 2019 – 3. ročníky

Titan 2019 pro 3. ročníky V pátek 14. června 2019 se konala soutěž ekonomických znalostí pro třetí ročníky. V konkurenci jednotlivých družstev zvítězila třída 3. A ve složení Ondřej Michal Šoustar, Kateřina Maršálková a Martina Kastlová. Druhé místo obsadili jejich spolužáci Tomáš Choc, Tereza Uhlová a Martin Liebl. Na třetím místě se umístily žákyně 3. C Andrea Meinerová, Viktorie Lettlová a Andrea Bláhová. Gratulujeme vítězům a doufáme, že všem zúčastněným jsme zpestřili výuku ekonomiky. Ing. Iva Matějková                                             

TITAN 2019 – 2. ročníky

Dne 14. 6. 2019 proběhla tradiční soutěž ekonomických znalostí pro druhé ročníky. místo obsadilo družstvo třídy 2. D ve složení Kateřina Čečilová, Lenka Matějčková a Anna Valičková. Na 2. místě se umístila třída 2. D ve složení Martin Havlíček, Ondřej Sedláček a Dominik Kopic. místo patřilo třídě 2. E, které tvořila Kamila Tušková a Dominika Kouhoutová. Děkujeme za účast všem soutěžícím a gratulujeme vítězům. Doufáme, že se s nimi setkáme i v dalším školním roce, školní kolo se bude konat na podzim roku 2019. Ing. Iva Matějková                                                                

Ekonomická olympiáda

23. 5. 2019 se student třídy 3. A Tomáš Choc zúčastnil finále Ekonomické olympiády v Praze. Této olympiády se v letošním roce zúčastnilo 15 000 studentů ve školních kolech, 740 studentů v krajských kolech a Tomáš patřil k 50 finalistům, kteří se utkali v České národní bance, aby byl zvolen vítěz 3. ročníku. Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Čechách a na Slovensku. Cílem tohoto projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a vyhledávat nejnadanější budoucí ekonomy. Součástí programu byly velmi zajímavé přednášky p. Potužáka Podstata úroku, p. Zouhara Budoucnost auditu [...]