Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Právo 2018-08-30T09:14:19+00:00

Právo

Právo provází lidstvo již nejméně od raných civilizací a tím spíše je nezbytným základem současné moderní společnosti tvořené mnoha růzorodými a často složitými vztahy, které je nutné méně nebo více regulovat pravidly obecně závaznými a státem vymahatelnými. Proto znalost práva alespoň na laické úrovni je předpokladem úspěšného fungování člověka ve společnosti a pro sféru obchodu a podnikání to platí dvojnásob.

Z tohoto důvodu naše škola poskytuje svým studentům výuku práva v takovém rozsahu, který vytvoří základ právního povědomí potřebný pro start jejich profesní kariéry. A protože právo je do jisté míry komplexním systémem, odpovídá tomu i obsahové zaměření předmětu Právo, který je vyučován ve čtvrtém ročníku Ekonomického lycea i Obchodní akademie.

Studenti získají přehled o nejdůležitějších principech, na nichž stojí český právní řád, a budou schopni se orientovat v nejdůležitějších právních odvětvích, jakými jsou ústavní právo, občanské právo, živnostenské a pracovní právo a seznámí se též s hlavními zásadami práva trestního. Tyto své znalosti pak využijí nejen ve svých budoucích profesích, kde je mohou nadále rozvíjet, ale i v osobním životě.

Podle možností zajišťujeme exkurze k soudu v Plzni.