Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Přijímací řízení 2020-01-21T22:09:18+00:00

Přijímací řízení

na OA Plzeň pro školní rok 2020/2021
(denní studium)

Nebojte se na cokoli zeptat, a to přímo ředitele školy (e-mail: skuhravy@oaplzen.cz).

Ve školním roce 2020/2021 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2020/2021    Přípravné kurzy jsou již plně obsazené.


Informace k přijímacímu řízení (ve formátu pdf) – web MŠMT ČR

Formulář přihlášky ke studiu na SŠ ve formátu:    PDF    XLSX

Řádně vyplněné přihlášky odevzdávejte od 3. února do 2. března 2020,
nejlépe osobně do sekretariátu školy (1. patro č. dveří 105),
a to pondělí až pátek od 7:15 do 14:00 hodin
ve středu od 7:15 do 17:00 hodin
(vždy mimo polední přestávku 11:00 – 11:30 hodin).
Při osobním doručení přihlášky obdržíte ihned registrační číslo uchazeče a další pokyny.
V případě doručení přihlášky poštou budou veškeré písemnosti zaslány na adresu zákonného zástupce.

  • Prosím, dbejte na řádné vyplnění pole IZO školy (zadní strana přihlášky) a nezapomeňte vyplnit e-mail zákonného zástupce (přední strana přihlášky). Na uvedenou e-mailovou adresu bude doručena pozvánka s přesným rozpisem přijímací zkoušky!
  • Prospěch (na zadní straně přihlášky) musí být potvrzen základní školou.
  • Na přihlášce není nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
  • Hlásí-li se uchazeč na oba námi vyučované obory, je třeba podat na každý z oborů samostatnou přihlášku.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče (přij. řízení 2019/20) – ve formátu pdf.