Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Přijímací řízení 2021-05-10T10:35:10+00:00

Přijímací řízení

na OA Plzeň pro školní rok 2021/2022
(denní studium)

Nebojte se na cokoli zeptat, a to přímo ředitele školy (e-mail: skuhravy@oaplzen.cz).

Ve školním roce 2021/2022 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Kritéria pro přijetí ve formátu pdf

POZOR, MŠMT změnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. náhradní termín pro obory s maturitní zkouškou na středu 2. června 2021
2. náhradní termín pro obory s maturitní zkouškou na čtvrtek 3. června 2021

MŠMT doplnilo svá opatření obecné povahy ohledně přijímacích zkoušek o následující dodatek (dostupný zde), který řeší úpravu pravidel pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a rozšíření možnosti zpětvzetí již uplatněného zápisového lístku.

Upozorňujeme na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. dubna 2021, dostupné pod tímto odkazem, kterým se uchazečům o studium na střední škole stanovuje povinnost nechat se otestovat (na škole, jejímž je uchazeč žákem – nejčastěji tedy na škole základní) a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k jednotné přijímací zkoušce. Podrobnější informace o testování zde.

V pátek 26. března 2021 byly zákonným zástupcům uchazečů odeslány na v přihlášce udanou e-mailovou adresu pozvánky k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých a nepřijatých uchazečů) budou zveřejněny kromě veřejně přístupného místa ve škole i zde na webu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou vydávána 21. května 2021 od 8:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Případné dotazy k přijímacímu řízení posílejte na hanakova@oaplzen.cz.Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče (přij. řízení 2020/21) – ve formátu pdf.