Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Přijímací řízení 2023-02-06T07:39:18+00:00

Přijímací řízení

na OA Plzeň pro školní rok 2023/2024
(denní studium)

Nebojte se na cokoli zeptat (e-mail: hanakova@oaplzen.cz).

Ve školním roce 2023/2024 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Kritéria pro přijetí  pro šk. rok 2023/2024


Řádně vyplněné přihlášky ke studiu odevzdávejte od 1. února do 1. března 2023.

Formulář přihlášky na denní formu vzdělávání na SŠ (růžový podtisk) ke stažení ve formátu:
editovatelný PDF          PDF          XLSX

Přihlášky můžete odevzdat osobně,

a to v sekretariátu školy, 1. patro č. dveří 105:
pondělí až pátek od 7:30 do 14:00 hodin
ve středu               od 7:30 do 17:00 hodin
(vždy mimo polední přestávku 11:00 – 11:30 hodin).
V týdnu jarních prázdnin (pondělí až pátek 13. – 17. února 2023)
od 8:00 – 12:00 hodin,
ve středu 15. února 2023 od 8:00 – 13:00 hodin.
Obdržíte ihned registrační číslo uchazeče a další pokyny, proto by přihlášku měl doručovat zákonný zástupce uchazeče.

nebo ve vrátnici školy každý den od 7:30h – 19:00h.
Obdržíte ihned potvrzení o přijetí přihlášky na školu a poté vám bude doporučeným dopisem do vlastních rukou odesláno přidělené registrační číslo současně s informacemi o přijímacím řízení.

Nebo poslat poštou – veškeré písemnosti budou pak zaslány na adresu zákonného zástupce doporučeným dopisem s červeným pruhem.

Prosíme,

  • dbejte na řádné vyplnění pole IZO školy (zadní strana přihlášky),
  • nezapomeňte vyplnit e-mail zákonného zástupce (přední strana přihlášky). Na vámi uvedenou e-mailovou adresu bude doručena pozvánka s přesným rozpisem přijímací zkoušky od CERMATu!
  • Důležité je i uvedení aktuálního telefonního čísla zákonného zástupce (též přední strana přihlášky).
  • Prospěch  (na zadní straně přihlášky) musí být potvrzen základní školou.
  • Na přihlášce není nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
  • Hlásí-li se uchazeč na oba námi vyučované obory, je třeba podat na každý z oborů samostatnou přihlášku.

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR
Uchazeč s českým nebo cizím státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Tuto žádost podá písmně zároveň s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Úprava pro cizince podle Lex Ukrajina
Cizincům podle §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti podané s přihláškou právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.Anonymizované výsledky JPZ 2022 (zveřejněné v rozsahu podle § 60 písm. e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb):

obor 78-42-M/02
EKONOMICKÉ LYCEUM
63-41-M/02
OBCHODNÍ AKADEMIE
předmět JPZ CERMAT ČJ M ČJ M
první přijatý 50 50 49 48
poslední přijatý 35 38 35 26