Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Přijímací řízení 2022-01-19T20:06:53+00:00

Přijímací řízení

na OA Plzeň pro školní rok 2022/2023
(denní studium)

Nebojte se na cokoli zeptat, a to přímo ředitele školy (e-mail: hofman@oaplzen.cz).

Ve školním roce 2022/2023 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2022/2023


I v letošním školním roce chystáme přípravné kurzy pro uchazeče o studium na naší škole.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2022 – Obchodní akademie Plzeň (oaplzen.cz)


Přihláška k dennímu studiu na střední škole:  ve formátu pdf      ve formátu xlsx

Od 1. února do 1. března 2022 můžete podávat přihlášky ke studiu, a to
– osobně v sekretariátu školy, 1. patro č. dveří 105 (při dodržení hygienicko-bezpečnostních opatření), v čase:
pondělí až pátek od 7:30 do 14:00 hodin
ve středu od 7:30 do 17:00 hodin
vždy mimo polední přestávku 11:00 – 11:30 hodin
Obdržíte ihned registrační číslo uchazeče a další pokyny, proto by přihlášku měl doručit zákonný zástupce uchazeče.
– poštou. Veškeré písemnosti pak budou zasílány na adresu zákonného zástupce doporučeným dopisem s červeným pruhem.

  • Prosím, dbejte na řádné vyplnění přihlášky.
    Nezapomeňte vyplnit IZO školy (zadní strana přihlášky) ani kontakty na zákonného zástupce (telefonní číslo a e-mail na přední straně přihlášky). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude CERMATem poslána pozvánka s přesným rozpisem přijímací zkoušky!
  • Prospěch  (na zadní straně přihlášky) musí být potvrzen základní školou.
    Na přihlášce není nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
  • Hlásí-li se uchazeč na oba námi vyučované obory, je třeba podat na každý z oborů samostatnou přihlášku.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče (přij. řízení 2021/22) – ve formátu pdf.