Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Přijímací řízení 2021-01-21T23:03:53+00:00

Přijímací řízení

na OA Plzeň pro školní rok 2021/2022
(denní studium)

Nebojte se na cokoli zeptat, a to přímo ředitele školy (e-mail: skuhravy@oaplzen.cz).

Ve školním roce 2021/2022 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu odevzdávejte od 1. února do 1. března 2021.
Přihláška ke studiu   ve formátu pdf   ve formátu xlsx
Vysvětlivky k přihláškám   ve formátu pdf

Přihlášky můžete odevzdat osobně v sekretariátu školy, 1. patro č. dveří 105
(při dodržení hygienických a bezpečnostních opatření), a to ve dnech:
pondělí až pátek od 7:15 do 14:00 hodin,
ve středu od 7:15 do 17:00 hodin,
vždy mimo polední přestávku 11:00 – 11:30 hodin.

Při osobním doručení přihlášky obdržíte ihned registrační číslo uchazeče a další pokyny, proto by ji měl vždy doručit zákonný zástupce uchazeče.
V případě doručení přihlášky poštou budou veškeré písemnosti zaslány na adresu zákonného zástupce doporučeným dopisem s červeným pruhem.

  • Prosím, dbejte na řádné vyplnění pole IZO školy (zadní strana přihlášky) a nezapomeňte vyplnit e-mail zákonného zástupce (přední strana přihlášky). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude doručena pozvánka s přesným rozpisem přijímací zkoušky od CERMATu!
  • Velmi důležité je správné uvedení telefonního čísla zákonného zástupce.
  • Prospěch  (na zadní straně přihlášky) musí být potvrzen základní školou
    (v letošním roce se uvádějí pololetí 8. třídy ZŠ a pololetí 9. třídy ZŠ).
  • Na přihlášce není nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
  • Hlásí-li se uchazeč na oba námi vyučované obory, je třeba podat na každý z oborů samostatnou přihlášku.


Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče (přij. řízení 2020/21) – ve formátu pdf.