Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Rozvrhy tříd 2024-03-17T13:49:09+00:00

Vzhledem k realizaci výuky tělesné výchovy mimo budovu školy a ke kontinuitě činnosti
při výuce jsou vždy dvě po sobě následující vyučovací hodiny TV sloučeny do jednoho bloku
o délce trvání 90 min.