Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Knihovna 2018-08-30T09:08:47+00:00

KNIHOVNA

Na naší škole je studentům k dispozici knihovna, která obsahuje tituly nejen probírané v hodinách literatury, ale velké množství knih současných českých a světových autorů, o které především mají naši studenti velký zájem.

Knihovní fond je obnovován a doplňován o nové a atraktivní tituly každoročním nákupem z finančních prostředků poskytovaných Spolkem přátel Obchodní akademie. V současné době nakupujeme zejména tituly obsažené ve školním seznamu četby pro dílčí ústní (státní) maturitní zkoušku, a tak můžeme našim čtenářům nabídnout všechny knihy v něm obsažené, ty nejžádanější dokonce v několika výtiscích.

V současné době čítá fond žákovské knihovny celkem 13 639 knih.

Výpůjční doba: 7:45 – 7:55 h, 9:35 – 9:55 h

Od 1.10. 2014 platí nová pravidla pro půjčování knih, s celým zněním nového výpůjčního řádu se můžete seznámit v řádu žákovské knihovny.