Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Výchovná poradkyně 2024-02-08T11:56:54+00:00

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka Štaifová

Kabinet číslo: 218

Konzultační hodiny

pondělí 9:55 –  10:40 h
čtvrtek 10:50 – 11:35 h

Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Št

E-mail: staifova@oaplzen.cz

Výchovná poradkyně pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků, vede evidenci žáků s poruchami učení a chování.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Výchovná poradkyně je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. PPP, Prevence pro školy a veřejnost, aj.)