Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Občanská nauka 2018-08-30T11:59:45+00:00

Občanská nauka

Co je obsahem předmětu?

Základní poznatky z několika různých oborů:

  • etiky
  • etikety
  • estetiky
  • sociologie
  • politologie
  • filozofie

Co se učí v jednotlivých ročnících?

1. ročník – obor Obchodní akademie

V prvním ročníku probereme základy etiky, etikety a estetiky.

Budeme hovořit o partnerských vztazích, rodině, její důležitosti v rámci společnosti i chování uvnitř rodiny.

Vysvětlíme si základní pravidla chování ve společnosti.

Popovídáme si o životním stylu a volném čase, také o našem vzhledu, a možnostech jeho změny. Ukážeme si reálné možnosti a porovnáme je s obrazem, který nám vnucují média. V souvislosti s tím si posvítíme na komerční reklamu.

Dozvíme se, co je estetika, jak souvisí s kulturou a co vše si můžeme představit pod pojmem kulturní hodnoty. Připomeneme si některé významné kulturní památky a vysvětlíme si, jak je ochránit.

V závěru školního roku se zaměříme na média. Naučíme se vybírat informace, třídit je a zpracovávat

2. ročník – obor obchodní akademie
1. ročník – obor ekonomické lyceum

Ve druhém ročníku probereme základy sociologie a politologie.

Vysvětlíme pojem sociální skupiny a podstatu sociální nerovnosti ve vyspělých demokraciích

Popíšeme sociální jistoty občanů v demokratických zemích i v České republice

Seznámíme se s postupy, které umožňují řešení sociálních problémů a institucemi, na které se může občan obrátit

Porozumíme pojmům: rasy, etnika, národy a národnosti a popíšeme sociální i etnické složení současné české společnosti. Seznámíme se s právy národnostních menšin

Pochopíme, proč je nutné bojovat proti rasové a národnostní diskriminaci

Pochopíme podstatu nacionalismu a neofašismu a vysvětlíme, proč jsou tyto názory nepřijatelné

Znovu si připomeneme nejvýznamnější světová náboženství

Ukážeme nebezpečné důsledky náboženské nesnášenlivosti i nebezpečí členství v náboženských sektách

Vysvětlíme pojem stát, rozdíl mezi obyvatelem a občanem a způsoby získání státního občanství

Objasníme základní znaky demokracie

Vysvětlíme podstatu nejvýznamnějších světových ideologií, ukážeme si, které politické strany je prosazují

Pochopíme obsah jednotlivých lidských práv a svobod

Vysvětlíme pojmy politika, politická moc, právo a ústava.

Objasníme rozdíl mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní

Budeme hovořit o Ústavě České republiky a nejvyšších státních institucích

Ukážeme si, které ze světových ideologií jsou prosazovány v České republice a které politické strany je prosazují

Pochopíme podstatu voleb a volebního systému v České republice

Budeme hovořit o Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO)

Vysvětlíme, jaký význam má členství České republiky v obou mezinárodních organizacích

Společně se zamyslíme nad globálními problémy a otázkou globalizace

Vysvětlíne si, jak se máme zachovat v situacích osobního ohrožení, např. při živelních pohromách nebo haváriích. Objasníme základní pravidla chování během evakuace

3. ročník – obor obchodní akademie (jedna hodina týdně)

3. ročník – obor ekonomické lyceum (dvě hodiny týdně)

Ve třetím ročníku probereme základy filosofie, náboženství a etiky.

Vysvětlíme si rozdíl mezi předfilozofickým a filozofickým výkladem světa.

Pochopíme význam filozofie v životě každého jednotlivce.

Porozumíme základním filozofickým pojmům a seznámíme se s hlavními filozofickými problémy a směry.

Naučíme se pracovat s filozofickými texty a přiřazovat filozofické úvahy k jednotlivým filozofickým směrům.

Vysvětlíme pojmy pohanství, ateismus a náboženství.

Znovu si připomeneme významná světová náboženství a naučíme se je rozlišovat podle jejich charakteristických znaků.

Naučíme se rozpoznávat znaky náboženského fanatismu.

Budeme hovořit o smyslu života a postavení člověka ve společnosti, i o tom, jak ho můžeme změnit.

Pororozumíme pojmům svědomí, vina, trest a odpovědnost.

Vysvětlíme pojem svoboda a rozdíly mezi svobodným chováním, útlakem a nesvobodou.

Porozumíme pojmům dobro a zlo.

Budeme uvažovat o společenských normách a jejich významu a diskutovat o hodnotách a hodnotových systémech.