Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Ekonomika 2018-08-30T09:14:19+00:00

Ekonomika

Vítejte na stránkách ekonomické sekce

Paul Samuelson: „Po celý život – od kolébky až do hrobu – budete narážet na tvrdé ekonomické pravdy. Bez znalosti ekonomie se kola osudu otáčejí proti vám.“

V předmětech Ekonomika, Základy mikroekonomie a makroekonomie a Právo studenti získají řadu vědomostí a praktických dovedností, které uplatní nejen v praxi, v dalším studiu na vysoké škole, ale i v běžném životě.

V předmětu Ekonomika (vyučuje se od 1. do 4. ročníku) se studenti učí například:

·         jak se zakládá a jak hospodaří podnik

·         jak funguje finanční trh, banky, pojišťovny a další finanční instituce

·         jak hospodařit s příjmy rodiny, jak efektivně naložit s úsporami a investovat, jaká jsou rizika úvěrů a zadlužení

·         o daních a jejich výpočtu

·         co je marketing a management

V předmětu Základy mikroekonomie a makroekonomie (vyučuje se ve 4. ročníku v oboru Obchodní akademie):

·         jak funguje trh

·         rozumět základním ukazatelům vývoje národního hospodářství – HDP, inflace, nezaměstnanost

·         jak probíhá mezinárodní obchod

·         porozumět souvislostem ekonomického vývoje v rámci Evropské unie i světa

V předmětu Právo (vyučuje se ve 4. ročníku):

·         orientovat se v základních právních pojmech

·         znát základní právní předpisy ústavního, občanského, obchodního, živnostenského a pracovního práva

O šíři povinné výuky ekonomických předmětů se můžete přesvědčit ze seznamu maturitních okruhů a ve ŠVP.

Výuku doplňují exkurze do obchodní banky (navázali jsme spolupráci s pobočkou Air Bank v Plzni) a pravidelně navštěvujeme expozici Lidé a peníze v České národní bance v Praze.