Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturita 2023-08-29T18:35:34+00:00

Maturita

Maturitní zkouška z ekonomiky je povinná a probíhá ústní formou.

Maturitní okruhy z ekonomiky pro školní rok 2023/2024

1. Zásobovací činnost podniku

2. Investiční činnost podniku

3. Personální činnost podniku

4. Pracovní poměr

5. Činnosti v národním hospodářství

6. Financování podniku

7. Marketing, průzkum trhu

8. Nástroje marketingu

9. Daňová soustava

10. Daň z příjmů

11. Daně majetkové, DPH

12. Živnostenské podnikání

13. Obchodní korporace

14. Cenné papíry a burzy

15. Centrální banka

16. Činnost obchodních bank

17. Pojišťovnictví

18. Management

19. Mezinárodní obchod a Evropská unie

20. Cestovní ruch

21. Tržní ekonomika, teorie trhu

22. Ukazatele vývoje národního hospodářství

23. Veřejné finance a státní rozpočet

24. Rozpočet domácnosti

25. Občanské právo