Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Spolek přátel školy 2021-12-14T16:46:29+00:00

Spolek přátel školy

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni (IČ 64354156) je dobrovolnou organizací rodičů, studentů a dalších osob, kteří se zajímají o výchovný a vzdělávací proces studentů a o práci školy.

*

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací při škole, zastupuje a prosazuje oprávněné zájmy studentů, jejich rodičů a zákonných zástupců v oblasti všestranného rozvoje osobnosti studentů a jejich plného uplatnění  v životě společnosti.

*

  Spolek je registrován na Ministerstvu vnitra ČR (od 20. 12. 1995) a svojí činnost odvíjí od stanov spolku.

*

         Činnost spolku řídí výbor spolku. Kontakt výboru s členskou základnou zprostředkovává rozšířený výbor, složený ze zástupců všech tříd. Spolek hospodaří s členskými příspěvky podle schváleného rozpočtu spolku.

*

         Výsledky hospodaření předkládá výbor valné hromadě ( při aktivu rodičů ) ročně v listopadu formou výkazu hospodaření vždy
k 31. srpnu. Spolek hospodaří v hospodářském roce od 1. září do 31. srpna roku příštího.

*