Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
ICT 2020-12-19T18:08:17+00:00

Informační a komunikační technologie

Výuka směřuje k utváření a rozvíjení počítačové gramotnosti žáka, tj. schopnosti ovládání a efektivního využívání prostředků informačních a komunikačních technologií jak v průběhu studia v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání a profesním, ale i osobním a občanském životě.

Velkou měrou se podílí i na formování informační gramotnosti žáka, a to v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií pro komunikaci a práci s informacemi v digitální podobě.

Výuka probíhá v odborných moderních počítačových učebnách v dělených skupinách žáků, kdy každý žák samostatně pracuje u počítače – s operačním systémem Windows 10 Professional a MS Office 2016 nebo 2019.