Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Uvolnění z tělesné výchovy (TV) 2019-11-18T13:17:48+00:00

Uvolnění z tělesné výchovy (TV)

Žáci, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit tělesné výchovy, budou z tělesné výchovy uvolněni.

Návod pro žáky, jak postupovat:

 1. Vyzvednout formulář „Žádost o uvolnění z tělesné výchovy“ u svého vyučujícího TV.
 2. Zajistit:
  • vyjádření lékaře
  • podpis zákonného zástupce (neplnoletí)
  • podpis TU
  • podpis vyučujícího TV
 3. Odevzdat formulář do 20. 9. daného školního roku Mgr. Polákovi.
 4. Do 30. 9. daného školního roku se účastnit pasivně nebo aktivně
  s omezením činností dle svého zdravotního stavu řádných hodin TV.