Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturita 2018-08-30T09:37:03+00:00

Maturita

Státní maturitní zkouška se koná v termínech dle centrálně stanoveného harmonogramu (k dispozici např. na www.novamaturita.cz).

V letošním školním roce 2017/2018 budou studenti skládat maturitní zkoušku i nadále pouze v jedné úrovni obtížnosti. Zkouška se skládá ze tří samostatných částí:

 • poslech a didaktický test (30 + 60 min.)
 • písemná práce – 2 různé písemné práce (celkem 60 min.)
 • ústní zkouška – 1., 2. a 4. část je zadávána centrálně, 3. část určuje škola sama

Témata ústní části MZ pro státní maturitní zkoušku

1., 2. a 4. část pracovního listu 3. část pracovního listu

 1. Osobní charakteristika (Личная характеристика)
 2. Rodina (Фамилия)
 3. Domov a bydlení (Дом и жилье)
 4. Vzdělávání (Обучение)
 5. Volný čas a zábava (Свободное время и развлечение)
 6. Mezilidské vztahy (Межчеловеческие отношения)
 7. Cestování a doprava (Путешествие и транспорт)
 8. Zdraví a hygiena (Здоровье и гигиена)
 9. Stravování (Питание)
 10. Nakupování (Покупки)
 11. Práce a povolání (Работа и профессии)
 12. Služby (Услуги)
 13. Společnost (Общество)
 14. Zeměpis a příroda (География и природа)
 15. Každodenní život (Повседневная жизнь)

3. část pracovního listu

 1. Ruská federace I (Российская Федерация I)
 2. Ruská federace II (Российская Федерация II)
 3. Sibiř (Сибирь)
 4. Moskva I (Москва I)
 5. Moskva II (Mосква II)
 6. Petr I. (Петр I)
 7. Ruská literatura – L. N. Tolstoj (Русская литература – Лев Николаевич Толстой)
 8. Praha (Прага)
 9. Ruské malířství (Русская живопись)
 10. ČR (Чешская Республика)
 11. Cestování a doprava (Путешествие и транспорт)
 12. Volný čas (Свободное время)
 13. Jídlo. Česká kuchyně (Питание. Чешская кухня)
 14. Vzdělávání. Naše škola. (Образование. Наша школа)
 15. Kosmonautika. Věda (Космонавтика. Наука)
 16. Jídlo. Ruská kuchyně (Питание. Русская кухня)
 17. Nakupování. Obchody a zboží (Магазины и товары)
 18. Způsoby plateb (Способы платежей)
 19. Systém vzdělání v ČR (Система образования в ЧР)
 20. Způsob života (Повседневная жизнь)
 21. Zdraví (Здоровье)
 22. Místo, kde žiju (Место жительства)
 23. Rodinné svátky a události (Семейные праздники и события)
 24. Mezinárodní svátky v ČR a v RF (Международные праздники в Чехии и в России)
 25. Dům a bydlení (Дом и жилье)

Témata ústní části MZ pro školní maturitní zkoušku

(Zkoušku mohou skládat studenti v rámci nepovinného předmětu profilové části maturity)

 1. Ruská federace (Российская Федерация)
 2. Ruskojazyčná oblast (Русскоязычная область)
 3. Sibiř (Сибирь)
 4. Moskva (Москва)
 5. Petrohrad (Санкт-Петербург)
 6. Ruská literatura – Puškin, Turgeněv, Čechov (Русская литература – Пушкин, Тургенев, Чехов)
 7. Ruská literatura – Tolstoj, Pasternak (Русская литература – Толстой, Пастернак)
 8. Praha (Прага)
 9. Plzeň (Пльзень)
 10. ČR – památky (Чешская Республика – достопримечательности)
 11. Cestování v Rusku (Путешествие и транспорт в России)
 12. Projekt Edison (Проект «Эдисон»)
 13. Česká republika (Чешская Республика)
 14. Vzdělávání v RF (Образование в России)
 15. Kosmonautika (Космонавтика. Наука)
 16. Ruská kuchyně (Питание. Русская кухня)
 17. Nakupování v RF dříve a nyní (Магазины, товары и покупки в России)
 18. Prestižní povolání v RF (Престижные профессии в России)
 19. Naše škola (Наша школа. Система образования в ЧР)
 20. Ruský způsob života (Русский образ жизни)
 21. Ruský sport (Спорт в России)
 22. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderní techniky (Работа секретарши, оборудование канцелярии и использование современной техники)
 23. Ruské svátky a tradice (Русские праздники и традиции)
 24. Ruské malířství, hudba a balet (Русская живопись, музыка и балет)
 25. Peníze, banky a pojištění (Деньги, банки и страхование)