Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Formuláře 2019-01-11T22:58:05+00:00

Formuláře

Formulář 01 – Peněžní deník

Formulář 02 – Skladní karta zásob

Formulář 03 – Inventární karta rezervy na opravy DHM

Formulář 04 – Kalkulační list

Formulář 05 – Výkaz provedených výkonů

Formulář 06 – Výsledná kalkulace

Formulář 07 – Deník

Formulář 08 – Kniha pohledávek a závazků

Formulář 09 – Evidence DPH

Formulář 10 – Převodový můstek

Formulář 11 – Rozpočet střediska

Formulář 12 – Cestovní příkaz

Formulář 13 – Rozvaha – v plném rozsahu

Formulář 14 – Výkaz zisku a ztráty – v plném rozsahu

Formulář 15 – Výdajový/příjmový pokladní doklad

Formulář 16 – Vzorový účtový rozvrh

Formulář 17 – Směnka

Formulář 18 – Rozvaha – zkrácený rozsah

Formulář 19 – Výkaz zisku a ztráty – zkrácený rozsah

Formulář 20 – Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Formulář 21 – Pracovní verze Výkazu o změnách vlastního kapitálu

Formulář 22 – Cestovní příkaz (krátký)

Formulář 23 – Uspořádání a označování položek rozvahy sestavené ve zkráceném rozsahu

Formulář 24 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestaveného v plném rozsahu

Formulář 25 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestaveného ve zkráceném rozsahu