Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Zeměpis 2018-08-30T09:50:32+00:00

Hospodářský zeměpis

Vítejte na stránkách sekce hospodářského zeměpisu Obchodní akademie v Plzni. Naše sekce zajišťuje výuku hospodářského zeměpisu a zeměpisu ve studijních oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Hospodářský zeměpis na obchodní akademii se zaměřuje především na globální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti a dopady na hospodářství a společnost. Proto se studenti seznámí se základními charakteristikami sociální sféry (obyvatelstvo, osídlení, populační, sociální a kulturní problémy) a hospodářství (podle sektorů a odvětví), s jejich vývojem, složením (strukturou), územním rozložením a vzájemnými vztahy. Pochopení základních pravidel a trendů vývoje fungování a vztahů těchto složek dává solidní předpoklady pro lepší uplatnění studenta obchodní akademie v praxi. V sociální sféře krajiny probíhaly a probíhají procesy – průmyslová revoluce, urbanizace, demografická revoluce, integrace, internacionalizace a globalizace hospodářství a navzájem propojené a postihující postupně jednotlivé části světa. Také pochopení cest šíření těchto globálních procesů umožňuje lépe porozumět světu a lépe se v něm uplatnit. Zeměpis naplňuje ještě řadu dalších funkcí. Především dodává do vzdělání nepostradatelný prvek prostorové orientace od úrovně místní (lokální), oblastní (regionální), státní až po celosvětovou (globální). V tomto ohledu dostal zeměpis nový impulz po otevření se naší společnosti světu po roce 1989, ale i vzhledem ke stále se zkracující dostupnosti nejvzdálenějších oblastí Země a stále četnějším kontaktům našich občanů s návštěvníky či obchodníky z různých zemí. Zeměpis zajišťuje mimo jiné také významnou dovednost, bez níž se moderní člověk neobejde a která souvisí s prostorově orientační funkcí předmětu – čtení a použití map různého měřítka a obsahu.