Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturity 2020-01-10T11:35:43+00:00

Ústní maturitní zkouška z účetnictví

Každý rok skládají žáci oboru Obchodní akademie povinně ústní maturitní zkoušku z účetnictví. Ve školním roce 2018/2019 odmaturovali žáci naší školy s průměrnou známkou 2,73.

Maturitní zkouška z účetnictví zahrnuje tyto tematické okruhy.

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Tato komplexní zkouška zahrnuje nejen učivo účetnictví, ale také cvičení z účetnictví, ekonomiky, statistiky a obchodní korespondence. Každý žák si vybírá ze 3 témat (daňová evidence – týká se jen oboru OA, individuální podnikatel – týká se jen oboru EL, akciová společnost a spol. s. r. o. – týkají se oborů OA i EL). Vylosované téma žáci zpracovávají na počítači pomocí účetního programu Stereo, některé části vypracovávají do čistopisů ručně.

Praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů vykonali žáci ve školním roce 2018/2019:

  • v oboru EL s průměrnou známkou 1,68,
  • v oboru OA s průměrnou známkou 2,53.

Na procvičení vám předkládáme zadání praktických maturitních prací z minulých let:

Školní rok 2018/2019

obor Ekonomické lyceum

obor Obchodní akademie


Školní rok 2017/2018

obor Ekonomické lyceum

obor Obchodní akademie