Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Psychologie 2018-08-30T11:59:45+00:00

Psychologie na Obchodní akademii

„Mám depku! Jsem frustrovaný! Asi se zhroutím! Z toho stresu se jednou zblázním!”

Taky používáte běžně uvedené věty, aniž přesně víte, co znamenají? Dnešní doba je rychlá, na člověka klade stále vyšší nároky, a tak není divu, že se jí brání nejen naše tělo nejrůznějšími neduhy, ale že strádá čím dál víc také naše duše.

Právě zájem o bližší poznání jejích nejtajnějších zákoutí přivedl před několika lety studenty samotné na nápad setkávat se při hodinách psychologie v rámci volitelného předmětu. Navíc v oboru Ekonomické lyceum patří tento předmět v učebním plánu mezi povinné.
Psychologie je dnes velice populární vědou. Psychologové pomáhají sportovcům k lepším výkonům, obchodníkům k vyšší prodejnosti jejich výrobků, těm, kteří zrovna nemají štěstí v lásce nebo si neví rady se svými ratolestmi, ale hlavně těm, které jejich psychika v běžném životě zradila.

Co je tedy náplní tohoto předmětu na naší škole?

Seznámíte se s psychologií obecnou, vývojovou, sociální, psychologií osobnosti, naučíte se, jak být zdravě asertivní a kde případně hledat pomoc, když si sami nebudete vědět rady. Budete umět pojmenovat nejrůznější psychické problémy jejich pravými názvy a třeba pak dokážete snáze pomoci nejen druhým, ale hlavně sami sobě. Dozvíte se, jak poznamená každodenní život člověka skutečná deprese,v čem spočívá frustrace či deprivace, co je to oidipovský komplex, v kolika letech prožíváme koperníkovské drama, proč používal S. Freud při léčbě svých pacientů svou slavnou pohovku, kolik procent mladých dívek trpí mentální anorexiií či bulimií, jaký typ temperamentu je pro vás příznačný nebo proč zapomínáme tak rychle, co jsme se předtím pracně naučili, a proč si ráno nedokážeme vybavit své noční sny.

Navštívíte i některá zařízení, kde se s psychologií setkáte v její aplikované podobě, nebo přijdou přímo za vámi do hodin nejrůznější odborníci tohoto oboru.

Vyzkoušíte si velké množství testů, ne těch, které nás lákají na stránkách lifestylových časopisů, ale těch, které pomáhají skutečně odhalovat nejskrytější stránky lidské duše.

Porozumíte tak lépe sami sobě i druhým a třeba si konečně uvědomíte, že návštěva psychologa či psychiatra dnes není rozhodně žádná ostuda!