Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Jazykové soutěže 2024-03-14T21:39:58+00:00

Konverzační soutěž

Každý rok v lednu pořádá sekce anglického jazyka konverzační soutěž pro studenty 1. – 3. ročníků.

Každého účastníka nejprve čeká rozřazovací kolo, ve kterém prokáže svoje dovednosti v oblasti poslechu. Ti nejlepší postupují do finále. Zde si student vylosuje téma, které si předem připraví, a poté o něm vede rozhovor se členy poroty. Na závěr si ještě zvolí situaci, kterou bez předchozí přípravy řeší s porotou.

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné poukázky na nákup knih podle vlastního výběru a vítěz postupuje do okresního kola.

***

Letošní školní kolo konverzační soutěže v angličtině proběhlo 22. 1. 2024. Základního vyřazovacího kola, kterým byl náročný poslechový test a čtení, se zúčastnilo celkem 23 soutěžících z prvních až třetích ročníků.

Do finálového kola pak postoupilo 10 nejlepších s minimální bodovou ztrátou. Z 10 finalistů pak porotu o svém konverzačním umu nejvíce přesvědčila Adéla Lomozová z 3. B, která získala první místo, druhou pozici obhájil Štěpán Janoch z 3. E a třetí skončila Klára Dienstbierová z 2. E.

***

Témata:
Osobní charakteristika
Rodina
Domov a bydlení
Vzdělávání
Volný čas a zábava
Mezilidské vztahy
Cestování a doprava
Zdraví a hygiena
Stravování
Nakupování
Práce a povolání
Služby
Společnost
Zeměpis a příroda
Každodenní život

Soutěž Best in English

Mezinárodní jazyková soutěž online

 • Požadovaná úroveň B2 – C1
 • Test zahrnuje gramatiku, čtení a poslech (studenti potřebují sluchátka
 • Délka trvání – 60 minut
 • Počet bodů se zobrazí hned po odevzdání
 • Vyhrává účastník s nejvyšším počtem bodů

Více informací o soutěži na Best in English

Minulý ročník proběhl 16. 11. 2023 s těmito výsledky: 1. místo Adéla Lomozová (3. B), 2. místo Eliška Červenková (4. B), 3. místo Petra Kunešová (4. E)

Den s překladem

Překladatelská soutěž pro středoškoláky

 • Překlad z anglického do českého jazyka
 • Pro překlad jsou povoleny papírové i elektronické slovníky (ne překladače!)
 • Studenti si mohou vybrat, zda budou překládat literární nebo neliterární text
 • Texty obdrží soutěžící na svoji e-mailovou adresu během října
 • Termín odevzdání přeloženého textu (školní kolo) během prosince
 • Vyhodnocení probíhá na Ostravské univerzitě v průběhu března následujícího roku

Více informací o soutěži na Den s překladem 

Ve školním kole se umístily tyto studentky: 1. místo Jana Janoušová (4. A), 2. místo Tereza Jarošová (4. A), 3. místo Denisa Kolářová (4. E). 

Jana Janoušová zároveň obsadila 3. místo v celorepublikovém finále.

Kontext

Krajská on-line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu

 • Zaměřeno na porozumění odbornému anglickému textu, nikoliv na testování odborných znalostí žáků
 • Texty z různých oblastí a oborů, propojujícím tématem pro rok 2023/24 bylo téma Umělá inteligence a automatizace
 • Test studenti vyplní v části hodiny angličtiny (20 minut) pod dohledem učitele – přečtou a individuálně zodpoví otázky, účastnit se mohou prostřednictvím počítače, tabletu i chytrého telefonu
 • Zahájeno 6. listopadu 2023; od každého listopadového pondělí bylo možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplnit testy příslušného kola, které se vždy automaticky vyhodnotily

Více informací na KONTEXT

Vítězkou finálového kola se stala Anežka Růžková (4. A) v kategorii 3. – 4. ročníků.

Juvenes Translatores

Soutěž o nejlepšího mladého překladatele v Evropské unii pořádaná Evropskou komisí 

 • Online překlad z českého do anglického jazyka
 • Evropské kolo pouze pro účastníky narozené v roce 2005; národní kolo pro studenty 1. – 4. ročníku
 • Délka trvání – 120 minut
 • Během soutěže se nesmí používat jakékoli elektronické překladače; tištěné slovníky jsou povolené, a to jedno i dvoujazyčné

Více informací o soutěži na Juvenes Translatores