Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Český jazyk 2018-08-30T09:08:47+00:00

ČESKÝ JAZYK

Vítejte na stránkách sekce českého jazyka a literatury Obchodní akademie v Plzni.

Bez ohledu na typ školy má předmět český jazyk a literatura výjimečné postavení, výuka mateřskému jazyku je natolik zásadní, že bývá náš předmět v celkovém systému vyučovacích předmětů označován často také jako předmět hlavní. I to je jeden z důvodů, proč každý student, jehož studium zakončuje maturitní zkouška, neunikne prokazování znalostí právě z českého jazyka a literatury.

Sekce českého jazyka a literatury Obchodní akademie v Plzni zajišťuje především výuku češtiny na denním studiu ve studijních programech “Ekonomické lyceum” a “Obchodní akademie”. Kromě této hlavní náplně činnosti plní členové sekce ČJL i další výchovně-vzdělávací úkoly, například vedení a správu školní žákovské knihovny, pořádání exkurzí doplňujících výuku zejména literatury, spolupráci s kulturními institucemi, jako jsou především knihovny, plzeňská a pražská divadla, atd.