Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Europas 2024-04-16T15:13:11+00:00

Europass

Dodatek je platný pouze s maturitním vysvědčením! Obsahuje název a adresu školy a označení příslušného maturitního ročníku.
Bližší informace o dokumentech Europass viz níže.
 Verze v českém a anglickém jazyku obdrží absolventi v listinné podobě (v barevném tisku) při slavnostním “vyřazení”. Další jazykové verze je možné stáhnou zde:

Dodatky k maturitnímu vysvědčení ke stažení pro absolventy konající MZ ve školním roce 2023/24

EDO-78-42-M_02 Ekonomické lyceum (denní studium)-Němčina
EDO-78-42-M_02 Ekonomické lyceum (denní studium)-Francouzština
EDO-78-42-M_02 Ekonomické lyceum (denní studium)-Čeština
EDO-78-42-M_02 Ekonomické lyceum (denní studium)-Angličtina
EDO-63-41-M_02 Obchodní akademie (denní studium)-Němčina
EDO-63-41-M_02 Obchodní akademie (denní studium)-Francouzština
EDO-63-41-M_02 Obchodní akademie (denní studium)-Čeština
EDO-63-41-M_02 Obchodní akademie (denní studium)-Angličtina

Dodatky k maturitnímu vysvědčení ke stažení pro absolventy konající MZ ve školním roce 2022/23

EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Cestina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Anglictina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Nemcina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Francouzstina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Cestina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Anglictina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Nemcina

Dodatky k maturitnímu vysvědčení ke stažení pro absolventy konající MZ ve školním roce 2021/22

EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Anglictina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Cestina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Francouzstina
EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Nemcina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Anglictina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Cestina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Francouzstina
EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Nemcina

Co je Europass

Občan Evropské unie má právo ucházet se o práci a studium ve kterémkoli státu unie. Europass je soubor dokumentů pro mezinárodní uznávání kvalifikací.

Školské systémy unijních zemí však nejsou jednotné, proto zaměstnavatelé a cizí školy nedokáží posoudit, zda je uchazeč o práci a studium dostatečně kvalifikovaný. Např. předložení našeho maturitního vysvědčení zaměstnavateli v cizině „nic neříká“ o tom, jaké znalosti a dovednosti může od pracovníka očekávat a požadovat, zahraniční vysoká škola nemůže posoudit, zda je uchazeč připraven pro další studium.

Evropská komise proto navrhla používat jednotné formuláře a doklady pro mezinárodní uznávání kvalifikací. U nás byly zavedeny od března 2005. Jednotnost formulářů umožňuje snadnou orientaci v dokladech a vede zájemce o práci k tomu, aby o sobě a o průběhu svého vzdělávání poskytli potřebné a srozumitelné informace.

Používání Europassu je dobrovolné. V cizině už je celkem obvyklé, proto se naši absolventi mohou setkat s požadavkem zaměstnavatele na předložení Europassu. Pořízení Europassu je bezplatné. Vydává ho z pověření MŠMT ČR Národní pedagogický institut ČR, Praha.

Co tvoří Europass

  • DODATEK K OSVĚDČENÍ – popis obecných a odborných kompetencí absolventa studijního oboru, popis jeho profesního uplatnění apod. Popis zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání a Ministerstvo školství ČR podle učebních osnov, školních vzdělávacích plánů. Dodatek vydává škola spolu s maturitním vysvědčením, a to 1x v českém jazyce a 1x v cizím jazyce (dle požadavku žáka).
  • EVROPSKÝ ŽIVOTOPIS – vyplňuje si ho žák sám, nejlépe v češtině i v jazyku země, kde chce pracovat nebo studovat. Tvorbu evropského životopisu probíráme v předmětu písemná a elektronická komunikace.
  • JAZYKOVÝ PAS – vyplňuje si žák sám podle jednotné stupnice sebehodnocení.
  • MOBILITA – doklad o pracovních a studijních zkušenostech v jiné zemi EU.