Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Jazykové exkurze 2019-08-31T13:49:43+00:00

Jazykové exkurze

Pro studenty prvních a čtvrtých ročníků jsou již tradičně pořádány exkurze do Velké Británie.

V obou případech jsou studenti ubytováni v hostitelských rodinách, což jim umožňuje nejen procvičit se v jazyce s rodilým mluvčím,

ale i poznat kulturu, bydlení a stravovací zvyky obyvatel Velké Británie.

Jazykové exkurze pro nás zajišťuje PRO Travel CK (www.protravel.cz), se kterou máme velmi dobré zkušenosti.

Pro 1. ročník je připraven zájezd do Anglie:

York s jazykovým kurzem

V případě zájmu se přihlašte u svého vyučujícího anglického jazyka do konce září 2019.

Záloha 2 000,- Kč musí být uhrazena do konce měsíce října 2019. Doplatek musí být uhrazen do konce března 2020.

Pro 4. ročník je připraven zájezd do Skotska:

Starobylé Skotsko

V případě zájmu se přihlašte u svého vyučujícího anglického jazyka do prvního týdne v říjnu 2019.

1. záloha 2 500,- Kč musí být uhrazena do 11. 2019; 2. záloha 4 800,- Kč do 02. 2020 a doplatek 4 500,- Kč  je nutno uhradit do 06. 2020.