Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturita 2022-12-01T13:59:25+00:00

Maturita

Ústní zkouška z německého jazyka
povinně volitelná a nepovinná (OA, EL)

 1. Životopis a moje plány do budoucna, moje vysněné povolání
 2. Oblékání a vzhled
 3. Svátky a zvyky
 4. Počasí a roční období
 5. Sport a olympijské hry
 6. Moje škole, třída
  a praxe
 7. Naše partnerská škola a partnerské město
 8. Česká republika
 9. Praha
 10. Plzeň
 11. Západní Čechy
 12. SRN – příroda a turistické cíle, státní symboly a osobnosti
 13. Berlín
 14. Rakousko
 15. Vídeň
 16. Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko
 17. Německá a česká kuchyně
 18. Média
 19. Soukromý a obchodní dopis
 20. Práce v kanceláři, telefonování
 1. Lebenslauf und meine Zukunft, mein Traumjob
 2. Kleidung und Aussehen
 3. Feste und Bräuche
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Sport und olympische Spiele
 6. Meine Schule, Klasse und mein Praktikum
 7. Unsere Partnerschule und Partnerstadt
 8. Tschechische Republik
 9. Prag
 10. Pilsen
 11. Westböhmen
 12. BRD – Natur und Reiseziele, Staatssymbole, Persönlichkeiten
 13. Berlin
 14. Österreich
 15. Wien
 16. Schweiz, Luxemburg,
  Liechtenstein
 17. Deutsche und böhmische Küche
 18. Medien
 19. Privat- und Geschäftsbriefe
 20. Deutsch im Büro, Telefonieren

Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii.

V části konverzační je řešena komunikační situace.

Do odborné části bude zahrnuta pozvánka, reklamace, reklama, stížnost, životopis, objednávka, uvítací řeč, motivační dopis.

Projednáno v předmětové komisí  NJ dne 25. 8. 2022.

Schváleno statutární zástupkyní školy dne 25. 8. 2022 .

PaedDr. Jitka Duchková

Statutární zástupkyně Obchodní akademie Plzeň