Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Literatura 2018-08-30T11:59:45+00:00

Literatura

Ústava České republiky s úvodním komentářem Jiří Nolč a kolektiv
Ústava České republiky v otázkách a odpovědích Jiří Nolč
Politologie  Roman David
Základy státoprávní teorie Bohuslav Eichler, Radovan Ryska,
Vladimír Svoboda
Práva a povinnosti našich dětí Marie Hanzová, Miloslav Kodým,
Marta Kremličková
Breviář demokracie Švýcarské helsinské sdružení
Obecná psychologie Tomáš Pardel
Základy psychologie a sociologie Ilona Gillnerová, Jiří Buriánek
Filozofie (základní problémy) Ivan Blecha
Filozofický slovník pro samouky Vladimír Neff
Malé dějiny filozofie Hans Joachim Storig
Základy filozofie (1. – 3. část) PhDr. Jaroslava Shlegelová CSc
Čítanka z dějin filozofie (sestavil Mgr. Květoslav Growka)
Základy filozofie a etiky Lenka Adamová, Vladislav Dudák,
Václav Ventura
Etika  Ing. Jan Motyčka
Základy etiky PhDr. Radim Bureš
Základní mravní pojmy a postoje Robert Spaemann
Velká kniha etikety Ladislav Špaček
Společenské vědy v kostce Jaroslav Hladík
Člověk jako osobnost Přemysl Šil, Jana Karolová
Člověk ve společnosti a ekonomickém životě Přemysl Šil, Jana Karolová
Člověk na cestě k moudrosti Přemysl Šil, Jana Karolová
Odmaturuj ze společenských věd kolektiv autorů, odpovědný redaktor
Mgr. Jan Dvořák