Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Státní zkouška 2021-05-05T10:28:23+00:00

Státní zkouška

Vážení studenti a uchazeči o státní zkoušku z psaní na klávesnici,
blahopřejeme všem, kteří se rozhodli i v epidemiologicky mimořádné době šk. roku 2020/21 zkoušku konat!

Zkouška pro školní rok 2021/22 se bude konat … 

Na co dát pozor u SZ

Státní zkouška v pátek 14. května 2021 ZRUŠENA: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR včera sdělilo, že nepovoluje konání státních zkoušek. Důvodem není organizační a epidemiologické zabezpečení, nýbrž fakt, že tato zkouška není zakotvena v seznamu nematuritních akcí, kterým byla udělena výjimka. Zkoušky dne 14. května 2021 tedy rušíme.
Omlouvám se, za odpovědné orgány, protože do přípravy jsme všichni vložili nemalé úsilí. Pokud bude Váš zájem trvat, ráda Vás přihlásím ke zkoušce v příštím školním roce (přihlášky do 15. prosince 2021).
Mgr. Milada Peštová

Rozpis SZ_Plzeň 2021-05-14

Pokyny k ukládání

Zkoušku mohou složit žáci školy i bývalí absolventi.

Obsah a podmínky:

Zkušebnímu komisaři je nutno prokázat totožnost obč. průkazem, příp. cizineckými doklady.
Přihlašování zajistí škola (vyučující 4. ročníků) prostřednictvím NPIČR Praha. V přihlášce se uvádí rodné číslo (bude na vysvědčení).

Hodnocení 10minutového opisu (penalizace 10 úhozů za chybu)
– nad 240 čistých úh. a do 0,15 % chyb = výborný
– nad 220 čistých úh. a do 0,30 % chyb = velmi dobrý
– nad 200 čistých úh. a do 0,50 % chyb = dobrý

Dopis – úprava do známého předtisku, dodržet ČSN 01 6910 z r. 2014, neměnit záhlaví ani zápatí, do záhlaví se jen podepsat.

Tabulka – úprava dle nové normy, ale tak, aby nebyla narušena přehlednost a vypovídací hodnota údajů. Doporučuje se proto držet se dřívější ustálené podoby. Tabulku je možno vyhotovit v MS Word nebo v MS Excel, do záhlaví vpravo se podepište.

Hodnocení písemností:
Výborný / velmi dobrý / dobrý
Dopis a tabulka se hodnotí zvlášť, výsledná známka z písemností je průměrem, příp. se preferuje známka z dopisu (např. 1 + 3 = velmi dobrý, 1 + 2 = výborný)

Časový rozvrh
Opis = 10 minut
Dopis + tabulka = celkem 90 minut
K vykonání zkoušky je nutno splnit administrativní úkony (protokoly, ukládání …), je tedy potřeba počítat s celkovou dobou minimálně 2,5 hodiny.

Úspěšní uchazeči obdrží vysvědčení o vykonání SZ, na něm budou uvedeny dvě známky (opis, písemnosti).

Případné dotazy Vám, žákům i zájemcům z veřejnosti, rádi zodpovíme na e-mailu pestova@oaplzen.cz Další informace uveřejňuje NPIČR Praha na stránkách http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky

2021-01-25
Mgr. Milada Peštová