Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Státní zkouška 2024-01-04T14:15:22+00:00

Státní zkouška

Zkouška pro školní rok 2023/24 se koná v pátek 26. ledna 2024.

Na co dát pozor u SZ

Rozpis skupin_leden 2024 

Pokyny k ukládání

Zkoušku mohou složit žáci školy i bývalí absolventi.

Obsah a podmínky:

Zkušebnímu komisaři je nutno prokázat totožnost obč. průkazem, příp. cizineckými doklady.
Přihlašování zajistí škola (vyučující 3. a 4. ročníků) prostřednictvím NPIČR Praha. V přihlášce se uvádí rodné číslo (bude na vysvědčení).

Hodnocení 10minutového opisu (penalizace 10 úhozů za chybu)
– nad 240 čistých úh. a do 0,15 % chyb = výborný
– nad 220 čistých úh. a do 0,30 % chyb = velmi dobrý
– nad 200 čistých úh. a do 0,50 % chyb = dobrý

Dopis – úprava do známého předtisku, dodržet ČSN 01 6910 z r. 2014, neměnit záhlaví ani zápatí!!!

Tabulka – úprava dle normy, ale tak, aby nebyla narušena přehlednost a vypovídací hodnota údajů. Doporučuje se proto držet se dřívější ustálené podoby. Tabulku je možno vyhotovit v MS Word nebo v MS Excel, do záhlaví vpravo se podepište.

Hodnocení písemností:
Výborný / velmi dobrý / dobrý
Opis je hodnocen samostatně = jedna známka, a to podle horšího výsledku ze dvou kritérií = buď podle rychlosti, nebo podle procenta chyb
Dopis a tabulka se hodnotí zvlášť, výsledná známka z písemností je průměrem, příp. se preferuje známka z dopisu (např. 1 + 3 = velmi dobrý, 1 + 2 = výborný)

Časový rozvrh
Opis = 10 minut
Dopis + tabulka = celkem 90 minut
K vykonání zkoušky je nutno splnit administrativní úkony (protokoly, ukládání …), je tedy potřeba počítat s celkovou dobou minimálně 2,5 hodiny.

Úspěšní uchazeči obdrží vysvědčení o vykonání SZ, na něm budou uvedeny dvě známky (opis, písemnosti).

Cena zkoušky Kč 700,00.

Případné dotazy Vám, žákům i zájemcům z veřejnosti, rádi zodpovíme na e-mailu pestova@oaplzen.cz Další informace uveřejňuje NPIČR Praha na stránkách http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky

Poslední aktualizace obsahu: 2023-10-11
Mgr. Milada Peštová