Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Státní zkouška 2019-09-02T12:58:19+00:00

Státní zkouška

Vážení studenti a uchazeči o státní zkoušku z psaní na klávesnici,

nejbližšží termín se koná v lednu 2020.

Rozpis skupin 2019

Zkoušku mohou složit žáci školy i bývalí absolventi.
Pro bývalé absolventy a veřejnost je v případě velkého zájmu možno stanovit další termín na červen 2020 (zkušební komisařkou bude Mgr. Milada Peštová).

Obsah a podmínky:

Cena: Kč 600,00; platí se předem u vyučujících PK
Zkušební komisařce je nutno prokázat totožnost obč. průkazem, příp. cizineckými doklady.
Přihlašování musí zajistit škola (vyučující 4. ročníků) prostřednictvím NÚV Praha. V přihlášce se uvádí i rodné číslo (bude na vysvědčení).

10minutový opis s penalizací 10 úhozů za chybu
– nad 240 čistých úh. a do 0,15 % chyb = výborný
– nad 220 čistých úh. a do 0,30 % chyb = velmi dobrý
– nad 200 čistých úh. a do 0,50 % chyb = dobrý

Dopis – úprava do známého předtisku, dodržet ČSN 01 6910 z r. 2014.

Tabulka – úprava dle nové normy, ale tak, aby nebyla narušena přehlednost a vypovídací hodnota údajů. Doporučuje se proto držet se dřívější ustálené podoby.

Časový rozvrh
Opis = 10 minut
Dopis + tabulka = celkem 90 minut
K vykonání zkoušky je nutno splnit administrativní úkony (protokoly, ukládání …), je tedy potřeba počítat s celkovou dobou minimálně 2,5 hodiny.

Případné dotazy Vám, žákům i zájemcům z veřejnosti, rádi zodpovíme na e-mailu pestova@oaplzen.cz Další informace uveřejňuje NÚV Praha na stránkách http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky

2019-09-02
Mgr. Milada Peštová