Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturity 2022-11-29T14:57:47+00:00

Maturity

Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná a nepovinná (OA) pro rok 2022/2023

 1. La géographie et l´économie de la France
 2. Les pays francophones en Europe
 3. Les pays francophones hors de l´Europe: le Canada et les anciennes colonies françaises
 4. Les voyages et le tourisme en France
 5. Paříž
 6. La République tchèque et Prague
 7. La Bohême occidentale et Plzeň
 8. Les transports
 9. La nourriture et la gastronomie française
 10. La mode vestimentaire et les aspects commerciaux
 11. Les médias français
 12. Les fêtes en France et chez nous – les traditions et les aspects commerciaux
 13. La santé, la forme physique, l’assurance
 14. La vie professionnelle
 15. L’entreprise
 16. Les tâches de secrétariat, équipement de bureau
 17. Le commerce et la publicité commerciale
 18. La lettre d’affaires, la lettre privée
 19. La commande et l´exécution de la commande
 20. Institutions de l´Union européenne

 

 1. Zeměpis a ekonomika Francie
 2. Frankofonní země v Evropě
 3. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie
 4. Cestování a turistický ruch ve Francii
 5. Paris
 6. Česká republika a Praha
 7. Západní Čechy a Plzeň
 8. Doprava
 9. Jídlo a francouzská gastronomi
 10. Móda – komerční aspekty
 11. Francouzská médi
 12. Svátky ve Francii a u nás – tradice a komerční aspekty
 13. Zdraví, fyzická forma, pojištěn
 14. Profesní živo
 15. Firma
 16. Práce sekretářky, vybavení kancelář
 17. Obchod a obchodní reklam
 18. Obchodní a soukromý dopis
 19. Objednávka a vyřízení objednávky
 20. Instituce Evropské unie

  Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii.

  Projednáno v předmětové komisi FJ dne 17. června 2022.

  Schváleno statutární zástupkyní školy dne 1. září 2022.

   PaedDr. Jitka Duchková statutární zástupkyně OA, Plzeň