Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturity 2020-11-02T18:15:49+00:00

Maturity

Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná a nepovinná (OA) pro školní rok 2020/2021

1. Zeměpis a ekonomika Francie
2. Rodina a mezilidské vztahy
3. Cestování a turistický ruch ve Francii
4. Jídlo a francouzská gastronomie
5. Móda
6. Paříž
7. Školství u nás a ve Francii
8. Francouzská média
9. Frankofonní země v Evropě
10. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie
11. Obchod a obchodní reklama
12. Profesní život
13. Doprava
14. Svátky ve Francii a u nás
15. Obchodní a soukromý dopis
16. Objednávka a vyřízení objednávky
17. Česká republika a Praha
18. Západní Čechy a Plzeň
19. Bydlení
20. Volný čas Francouzů a Čechů

1. La géographie et l´économie de la France
2. La famille et les relations humaines
3. Les voyages et le tourisme en France
4. La nourriture et la gastronomie française
5. La mode vestimentaire
6. Paris
7. L’enseignement en France et chez nous
8. Les médias français
9. Les pays francophones en Europe
10. Les pays francophones hors de l’Europe : le Canada et les anciennes colonies françaises
11. Le commerce et la publicité commerciale
12. La vie professionnelle
13. Les transports
14. Les fêtes en France et chez nous
15. La lettre d’affaires, la lettre privée
16. La commande et l’exécution de la commande
17. La République tchèque et Prague
18. La Bohême occidentale et Plzeň
19. Le logement
20. Les loisirs des Français et des Tchèques

Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii.
Projednáno v předmětové komisi FJ dne 23. října 2020.
Schváleno ředitelem školy dne 26. října 2020.

Mgr. Miloslav Skuhravý v. r.
ředitel