Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Do Německa na zkušenou 2023-12-20T08:39:14+00:00

Do Německa na zkušenou

V úterý 5. prosince 2023 se zúčastnily skupiny německého jazyka 4. ročníku prezentace Do Německa na zkušenou, kterou si pro naše žáky připravila jazyková animátorka Sára Herianová.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci dozvěděli o možnostech studijního a pracovního pobytu nejen v německy mluvících zemích. Byli seznámeni s organizacemi, které nabízí studijní a výměnné programy, pořádají různé workshopy a workcampy po celém světě. Animátorka se s nimi podělila také o své vlastní zkušenosti s pobytem a jeho financováním. Program byl pro žáky zpestřen hrami. Nejprve si ověřili své znalosti o Německu v kvízu prostřednictvím Kahootu a k závěru si žáci procvičili slovní zásobu s vybranými předměty formou tiché pošty.

Snad byla tato prezentace pro žáky přínosem a motivací pro studium, práci nebo cestování v zahraničí!

                                                                                                                      Mgr. Jitka Malinová

Do Německa na zkušenou

V pondělí 6. března 2023 se zúčastnily některé skupiny německého jazyka z 3. a 4. ročníku prezentace Do Německa na zkušenou, kterou si pro naše žáky připravila jazyková animátorka a koordinátorka Adéla Horáková z Česko-německého fóra mládeže.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci dozvěděli o možnostech studijního a pracovního pobytu nejen v německy mluvících zemích. Byli seznámeni s organizacemi, které nabízí studijní a výměnné programy, pořádají různé workshopy a workcampy po celém světě. Animátorka se s nimi podělila také o své vlastní zkušenosti s pobytem a jeho financováním.

Snad byla prezentace pro naše žáky i v této době přínosem a motivací pro studium a cestování v zahraničí.

                                                                                                                      Mgr. Jitka Malinová

Do Německa na zkušenou

Dne 15. listopadu 2021 se zúčastnily některé skupiny NJ z 3. a 4. ročníku prezentace do Německa na zkušenou, kterou si pro naše žáky připravila jazyková animátorka a koordinátorka Adéla Horáková z Česko-německého fóra mládeže.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci dozvěděli o možnostech studijního a pracovního pobytu nejen v německy mluvících zemích. Byli seznámeni s organizacemi, které nabízí studijní a výměnné programy, pořádají různé workshopy a workcampy po celém světě. Animátorka se s nimi také podělila o vlastní zkušenosti s pobytem a jeho financováním.

Snad byla prezentace pro naše žáky i v této době přínosem a využijí získané informace pro studium a cestování v budoucnu.

Mgr. Jitka Malinová

Do Německa na zkušenou

Dne 27.3. 2014 se opět uskutečnila prezentace projektu Česko-německého fóra mládeže o možnostech studijních a pracovních  pobytů v Německu, které se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.

Žáci měli možnost získat informace o studiu na VŠ v Německu, o evropské dobrovolné služně, jazykových kurzech, praxích, mezinárodních setkáních a mnoha dalších možnostech pobytu v Německu, včetně kontaktních adres.

Pokud byste i Vy měli zájem, hledejte na www.tandem-info.net nebo www.ahoj.info .

Versuch ̀s mal in Deutschland!

Dne 2. listopadu 2012 se uskutečnila prezentace s názvem Do Německa na zkušenou, kterou pořádá Česko – německé fórum mládeže a Tandem v Plzni. Koordinátorka projektu Alena Vlachová seznámila 60 zájemců ze 3. ročníku s možnostmi studia, práce, praxí, projektů, workcampů a s dobrovolnickou činností především v německy mluvících zemích, ale i jiných zemí světa. Během 90 minut si žáci povídali o svém vztahu k Německu, němčině, o svých návštěvách této země. Shlédli motivační video a ve skupinách analyzovali aktuální nabídky zajímavých workcampů v různých zemích světa. Koordinátora jim poskytla užitečné informace ohledně možností i podmínek vycestování, představila různé pracovní a studijní agentury a poskytla užitečné webové odkazy.