Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Do Německa na zkušenou 2018-08-30T09:29:22+00:00

Do Německa na zkušenou

Dne 27.3. 2014 se opět uskutečnila prezentace projektu Česko-německého fóra mládeže o možnostech studijních a pracovních  pobytů v Německu, které se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.

Žáci měli možnost získat informace o studiu na VŠ v Německu, o evropské dobrovolné služně, jazykových kurzech, praxích, mezinárodních setkáních a mnoha dalších možnostech pobytu v Německu, včetně kontaktních adres.

Pokud byste i Vy měli zájem, hledejte na www.tandem-info.net nebo www.ahoj.info .

Versuch ̀s mal in Deutschland!

Dne 2. listopadu 2012 se uskutečnila prezentace s názvem Do Německa na zkušenou, kterou pořádá Česko – německé fórum mládeže a Tandem v Plzni. Koordinátorka projektu Alena Vlachová seznámila 60 zájemců ze 3. ročníku s možnostmi studia, práce, praxí, projektů, workcampů a s dobrovolnickou činností především v německy mluvících zemích, ale i jiných zemí světa. Během 90 minut si žáci povídali o svém vztahu k Německu, němčině, o svých návštěvách této země. Shlédli motivační video a ve skupinách analyzovali aktuální nabídky zajímavých workcampů v různých zemích světa. Koordinátora jim poskytla užitečné informace ohledně možností i podmínek vycestování, představila různé pracovní a studijní agentury a poskytla užitečné webové odkazy.