Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Program ERASMUS+ 2022-09-09T22:41:08+00:00

STUDENTSKÉ STÁŽE VE VELKÉ BRITÁNII

 • administrováno Domem zahraniční spolupráce – www.dzs.cz
 • financováno EU – studenti neplatí nic, vezmou si jen kapesné dle svých možností
 • pracovní místa jsou zajišťována ve spolupráci se zahraničním akreditovaným partnerem – ADC College London, která má s tímto programem zkušenosti od roku 1992 a je akreditována organizací British Council (více na www.adccollege.eu nebo www.facebook.com/ADCCollegeLondon)
 • studenti jsou zařazováni na základě předběžně poskytnutých detailních informací (životopis, jazyková úroveň, zkušenosti, motivace apod.)
 • umístěni jsou v oborech obchodně administrativních – veřejná správa, správa majetku, charita apod.
 • pracují např. na malých marketingových projektech, ve službách zákazníkům, na recepcích, v knihovnách atd., NE ale v bankách či finančních institucích
 • první den stáže absolvují povinné školení přímo v ADC College
 • studentům je také přidělena konkrétní kontaktní osoba, která pomáhá v případě potřeby a poskytuje veškeré informace a podporu
 • jedná se o dvoutýdenní stáž ve firmách či společnostech v oblasti Londýna
  pro každé období je vybráno 10 stážistů
  1. výjezd: 4. – 17. 10. 2015 (4. ročník)
  2. výjezd: 15. – 28. 5. 2016 (3. ročník) – stáž uznána jako odborná praxe

povinnosti během praxe:

 1. pravidelný kontakt s naší školou a podávání informací
 2. vedení podrobných záznamů o náplni práce, na jejichž základě po návratu vypracují závěrečnou zprávu
 • ubytování je zajištěno v rodinách (se stravováním) či na studentských ubytovnách
 • možnost zajištění jízdenek na MHD, SIM karet, lístků na kulturní akce apod.
 • cílem je zdokonalení se v angličtině a osvojení pracovních návyků
 • stáž se může stát cennou položkou v životopisu při hledání budoucího zaměstnání

Podmínky zařazení a následné kroky

 • studenti musí v době praxe být plnoletí
 • vybíráni jsou nejen na základě prospěchu v AJ a ekonomických předmětech, důležitým kritériem ale je i úspěšná reprezentace školy v soutěžích, je přihlédnuto rovněž k docházce a chování

jednotlivým výběrovým kritériím je přiřazena následující váha:

 1. jazykové dovednosti – 50%
 2. prospěch v ekonomických předmětech – 20%
 3. úspěšná reprezentace školy v soutěžích – 20%
 4. docházka a chování – 10%

jazykové dovednosti jsou testovány následovně:

 1. písemný test obsahující cvičení na gramatiku a slovní zásobu s důrazem na pracovní, administrativní a ekonomické prostředí
 2. poslechový test
 3. ústní zkouška (pohovor), která prověří schopnost komunikace

v případě úspěchu každý ze stážistů povinně absolvuje předodjezdovou přípravu v rozsahu 15 vyučovacích hodin, která obsahuje jazykové lekce a seznámení se všemi praktickými náležitostmi a povinnostmi

Projekt byl ukončen k 30. 6. 2016.

2. ETAPA: VÝJEZD STUDENTŮ 3. ROČNÍKU (15. – 28. 5. 2016)

HODNOCENÍ STÁŽÍ

Celkově bych praxi zhodnotila jako velmi přínosnou. Praxe mi přinesla mnoho nových poznatků. Práce mě bavila. Měla jsem šanci zkusit si pracovat v jiném prostředí. Zdokonalit se v angličtině a také se osamostatnit. Pouze bych změnila jedinou věc. Vadila mi stále se opakující náplň práce. Praxe byla pro mě obrovskou zkušeností a přínosem pro moje budoucí studium a kariéru.

Kristýna Bauerová

Praxe v Londýně hodnotím jako životní zkušenost. Osamostatnila jsem se, našla si nové přátele. Londýn je překrásné město. Naučila jsem se mnoho nových věcí, zlepšila si anglický jazyk a to hlavně slovní zásobu a porozumění. Pobyt mě obohatil po životní ale i profesní stránce. Dokonce mě Anglie a pobyt v ní tak nadchl, že jsem se rozhodla podat přihlášku na vysokou školu Swansea University ve Walesu.

Daniela Clarková

Myslím, že pobyt a praxe v Anglii mi byly velkým přínosem. Ubytovaná jsem byla u moc milé indické rodiny, která s námi hodně komunikovala, což se mi moc líbilo.

Překvapilo mě neuvěřitelně milé chování zdejších lidí. Kolegové v práci byli velmi nápomocní, hostitelská rodina se vždy zajímala, jak se nám daří. Obzvláště milé byli také například prodavačky v obchodě, kde jsem si každý den nakupovala oběd na další den, což se upřímně u nás moc často nevidí. Celkově mě moc překvapil pozitivní přístup většiny zdejších lidí. Člověku to hned zpříjemní den, když vidí usměvavé tváře kolem sebe.

Za tyto dva týdny v Anglii jsem moc vděčná a myslím, že je to skvělá zkušenost jak pro zlepšení jazykových znalostí angličtiny, tak pro budoucnost. Obzvláště pro někoho, kdo by chtěl třeba studovat v zahraničí nebo tam pracovat, což bych já osobně moc chtěla. Doufám, že se do Anglie ještě někdy vrátím.

Martina Česalová

Celkově bych určitě praxi hodnotil kladně. Sem si jist že jsem se posunul ve znalostech angličtiny, ale také jsem si vyzkoušel osmihodinovou denní pracovní dobu, což jsem do této doby neměl možnost zažít. Také jsem načerpal velmi zkušeností pro budoucí kariéru v kanceláři. Byl jsem velmi překvapen uvolněnou atmosférou a přátelskostí mých kolegů a také rodiny, které opravdu nebylo co vytknout. Nemyslím si, že bych chtěl, aby něco na této praxi bylo jinak. Jsem opravdu velmi rád, že jsem se zúčastnil tohoto projektu. Určitě na tyto zážitky budu vzpomínat celý život.

Kristián Cholinský

Přes veškeré mé obavy jsem byla s rodinou, prací i celkovou organizací spokojena a praxe v Londýně považuji za jeden z nejlepších a nejužitečnějších projektů/zážitků za celé tři roky na OA. Nemyslím si, že bych se naučila něco nového z odborných dovedností jako takových, ale určitě je pro mě velice přínosná zkušenost s prací v zahraničí, stejně jako využití angličtiny v praxi. S firmou jsem byla spokojená a podle kladných referencí, které mi napsali, byli spokojeni i oni se mnou. Dva týdny v Londýně jsme si všichni užili a nakonec nás mrzelo, že praxe nejsou ještě o alespoň týden delší. Pokud bych ještě někdy měla podobnou příležitost, určitě bych něco podobného ráda zažila znovu, i když dlouhodobě bych v zahraničí asi pracovat nechtěla. Závěrem tedy můžu říct, že s praxí jsem byla spokojená ve všech ohledech.

Soňa Markytánová

Tyto dva týdny mi změnily pohled na hodně věcí. Díky nim se už nezdráhám zkoušet nové věci a přijímat nové výzvy. Zlepšila jsem si zde anglický jazyk, a už se nebojím mluvit. Ujistila jsem se, že chci dokonce v Anglii studovat vysokou školu a na pár let se tam přestěhovat.  V neposlední řadě jsem ale našla několik nových přátel, se kterými budeme na tuto zkušenost vzpomínat ještě hodně dlouho.

Kamila Vogltanzová

Jsem vážně vděčný za to, že jsem se mohl zúčastnit tak skvělého projektu, který pro mne byl skvělou zkušeností. Zkusit si jaké je to žít ve velkoměstě jiné země a pracovat tam je záležitost, která byla pro mě vskutku přínosná a naplňující. Rozhodně bych chtěl poděkovat škole, ADC College a EU za možnost být něčeho takového součástí. Také bych chtěl poděkovat učitelům školy za přípravu na tuhle praxi a za jejich ochotu nás po vyučování připravovat na projekt.

Martin Fialka

Svojí letošní praxi hodnotím velice pozitivně. Nejen z důvodu, že jsem měla možnost navštívit vyspělou zemi jako je Anglie, ale hlavně proto, že jsem mohla zažít jinou kulturu. Angličané jsou velmi milí a nápomocní. Ve firmě se mnou komunikovali a vždy, když jsem něčemu nerozuměla, tak mi to trpělivě vysvětlili.

Co se týče hostitelské rodiny, tak si nemám na co stěžovat. Byla jsem ubytovaná spolu s dvěma dalšími dívkami v indické rodině. Všichni členové rodiny byli velmi starostliví a milí. Vždy se ujišťovali, že nám nic nechybí, nemáme hlad atp. Po příchodu z práce se zajímali, jaký jsme měli den a povídali si s námi. Z této stáže jsem si odnesla mnoho poznatků, zkušeností a hezkých vzpomínek. Jsem celé organizaci z ADC College a programu Erasmus+ velmi vděčná za zrealizování této cesty a jsem velmi ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit.

Quynh Anh Le

Myslím, že vše, co jsem od této zahraniční praxe očekávala, se splnilo v dobrém i špatném. Vyplnily se mé obavy z velmi multikulturního prostředí i špatného počasí. Dokázala jsem si zde ještě více svoji samostatnost, čehož si cením. Nejvíce jsem předpokládala, že si procvičím angličtinu, ale tolik možností se mi nenaskytlo. Chtěla jsem také pochytit jejich přízvuk, ale vzhledem k tomu, že jsem se setkávala jen s cizinci, tak to bylo nemožné. Roli ADC hodnotím kladně, všichni členové týmu byli ochotní a nápomocní. Celkově to pro mě byla zajímavá zkušenost.

Hana Dobiášová

Praxe se mi velmi líbila. Rozhodně si myslím, že čtrnáctidenní praxe v Londýně je pro mne zážitkem na celý život a skvělou příležitostí vyzkoušet si, jak mé dovednosti a vědomosti budou v praxi fungovat, navíc se pro mne jednalo o zcela neznámé prostředí, jak pracovní tak sociální. Jak se ukázalo, v Londýně se nejenom podnikání ubírá jiným směrem než u nás, ale stejně tak životní úroveň a styl jsou úplně odlišné. Práce mě bavila jsem si jistý, že zkušenosti, které jsem v ní získal, mi pomohou i v dalším životě a studiu. Rodinu i své kolegy jsem si velmi oblíbil a moc rád bych je někdy v budoucnu znovu navštívil. Byla to skvělá zkušenost, ze které jsem si mnoho odnesl. Myslím, že poznat Londýn, jeho prostředí a rozmanité kultury je rozhodně jeden z nejúžasnějších zážitků, jaké jsem kdy zažil.

Martin Bušek

1. ETAPA: VÝJEZD STUDENTŮ 4. ROČNÍKU (4. – 17. 10. 2015)

HODNOCENÍ STÁŽÍ

Děkuji naší škole, ADC College a Evropské unii, že mi umožnily poznat, jak fungují charitativní organizace, vzdělat se v oblasti práva, strávit dva týdny v úžasném městě, jakým je Londýn, poznat zde mnoho nových lidí, na které budu dlouho vzpomínat, stejně jako na to, jaké to je, žít ve velkoměstě. Být v rodné zemi jazyka, který studujete, je podle mě ten nejlepší způsob, jak se zbavit bariér, které Vám brání ve spontánní konverzaci, nabýt sebevědomí a jazyk dokonce ovládnout. Věřím, že se neustále učíme.

Každému, komu se naskytne šance účastnit se projektu jako je Erasmus+, či jakéhokoli jiného zahraničního projektu, doporučuji, aby se postavil obavám a šel za tím. Zkušenost jako je tato představuje i skvělou příležitost naučit se samostatnosti a odpoutat se od zažitých návyků, které dotyčné osobě nevyhovují a chce je změnit. I já díky Londýnu a poznáním, kterých jsem zde dosáhl, dokázal určité věci ve svém životě přehodnotit a obrátit k lepšímu. Jsou věci, které se v učebnici nedozvíte, vždyť sám život je nejlepší učitel.

D. Frídel

Když se na tuto zkušenost zpětně ohlédnu, tak musím uznat, že se mi v Londýně docela líbilo. Neměla jsem sice ráda cesty do práce, jelikož byly velmi dlouhé a plno věcí se mohlo pokazit, ale práci jsem měla moc ráda. Bavila mě a kolem byli samí příjemní lidé. Nevadily mi ani obědy ve formě sandwichů. S rodinou to také nebylo tak zlé, ale rády bychom se v klidu vyspaly bez vyrušování. Jednou ve čtyři ráno si s námi přišel jejich čtyřletý syn hrát a my ho musely vyhodit, protože jsme vážně potřebovaly spát. Pokud by se něco takového organizovalo znovu, asi bych jela zase. Už jen kvůli načerpaným zkušenostem a možnosti mít takovouto zkušenost zapsanou v životopise.

I. Berková

Svůj pobyt v Londýně hodnotím velmi pozitivně, práce mě bavila a užívala jsem si ji, rodina byla skvělá a volný čas jsme strávili tak, jak jsme si představovali. Kdybych měla příležitost, určitě bych tuto zkušenost absolvovala znovu. Praxe mi pomohla se rozmluvit, i k mým odborným znalostem přispěla, což bylo dalším příjemným překvapením a každému bych ji doporučila.

M. Havlíčková

Celkově musím tuto praxi zhodnotit jako velmi přínosnou, protože jsem se dokázal osamostatnit, naučil jsem se daleko lépe používat angličtinu, poznal jsem nové lidi, zjistil jsem, že je mnoho rozdílů mezi životem naším a životem ve Velké Británii. A to není vše, dokonce jsem poprvé v životě pracoval, neboť jsem doteď neměl nikdy žádnou práci či brigádu. Další z věcí, které jsem chtěl, bylo získání větší samostatnosti a to se mi podařilo.  Všechno, co jsme chtěli, jsme si museli také sami zařídit. Museli jsme se zeptat, domluvit a to všechno v angličtině, což není tak lehké, jak se zdá, když můj nadřízený nemluvil úplně plynule anglicky. Poprvé jsem také sám cestoval letadlem. Celé bych to zhodnotil jako jedno velké dobrodružství, které mě neuvěřitelně posílilo. To, že jsem se musel se spoustou problémů vypořádat sám, pro mě možná nebylo vždy úplně příjemné, ale dalo mi to zkušenosti a to je daleko důležitější.

A. Kratschmer

Pokud mám praxi zhodnotit tak musím říci, že jsem byl vcelku spokojen a až na nějaké malé nesrovnalosti vše probíhalo naprosto v pořádku. Vidím ji jako velkou zkušenost a určitě se mi bude v budoucnu hodit, jak při výběru vysoké školy, tak při hledání budoucí práce. Jsem rád, že jsem měl tuto možnost prakticky zadarmo si zkusit žít a pracovat v cizí zemi a navíc v mém oblíbeném městě, v kolébce angličtiny, v Londýně. Tuto praxi samozřejmě doporučuji těm, kteří se nebojí výzev a poznávání nových věcí a samozřejmě lidí. Rozhodně není pro někoho, kdo se bojí komunikovat a není samostatný, protože samostatnost je podle mě klíčem k tomu, jak si tuto praxi užít, naučit se něco nového a ukázat, že i student z Česka může tak rozvinuté společnosti, jako je ta britská, něco nabídnout.

M. Lomický

Tato stáž pro mě byla velkou zkušeností, hlavně co se týče osamostatnění a angličtiny. Všem vřele doporučuji.

T. Malátová

Myslím si, že je to skvělá příležitost, zažít něco nového. Stáž se vydařila a my měli možnost poznat nové lidi, novou kulturu a naučit se novým věcem. Doufám, že tahle stáž nebyla jen přínosem pro nás, ale i naše práce byla přínosem pro firmy, ve kterých jsme pracovali.

Betty Pham

Celkové hodnocení je z mé strany jednoznačně kladné. Zahraniční praxe mi přinesla spoustu nových zkušeností a poznatků. Zlepšila mou jazykovou interakci a znalosti. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí, se kterými jsem i nadále v kontaktu. Zároveň pevně věřím, že pro mne byla tato praxe důležitým bodem pro mou budoucí kariéru.

H. Sedláková

Praxi jako celek hodnotím kladně. Dokázal jsem si, že dokážu pracovat v cizím jazyce, v cizím prostředí a to bez jakékoliv pomoci. Nebojím se říct, že jsem odvedl velmi dobrou práci a mé nadřízené se mnou byly spokojené. Především jsem rád, za zdokonalení svého jazyka. Příležitost, jako byla tahle, by měla být součástí výuky na každé střední škole. Z mé strany zní pro každého doporučení, aby se takovéto praxe zúčastnil. Rozhodně stálo za to obětovat volný čas přípravě a nebyl by dobrý nápad jet tam naprosto nepřipravený.

J. Schiman

Pokud bych měl tyto dva týdny zhodnotit jako celek, dal bych známku 3, protože pracovní zařazení nebylo úplně ideální, ale byly tam i světlejší stránky a zbytek byl velice dobrý, ať už organizace, která proběhla bez menších problémů nebo naše hostitelská rodina, která byla neobyčejně skvělá. Myslím si však, že praxe není vhodná pro lidi, kteří mají problém s komunikací s cizími lidi a jsou nesamostatní, protože už jen samotný pohyb po městě by pro ně mohl být kritický a to samé platí i pro práci, kde je potřeba vysoká míra interakce, jinak je pobyt k ničemu.

J. Zeman