Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Soutěže 2018-08-30T09:25:18+00:00

Matematické soutěže

Naši studenti se mohou zúčastnit několika matematických soutěží

Nejčastěji je to celostátní matematická soutěž pro střední odborné školy. V letošním školním roce k této soutěži přibyla soutěž Matematika je hra, kterou organizuje pro plzeňské školy Střední průmyslová škola dopravní v Plzni.

Celostátní matematická soutěž pro střední odborné školy

Tato soutěž probíhá každý rok většinou na přelomu března a dubna

Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, organizátorem je Jednota českých matematiků a fyziků

Tato soutěž probíhá dvoukolově ve 4 kategoriích (1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník)

1. kolo je školní, 2. kolo je celostátní

Do celostátního kola může každá škola nominovat 2 studenty do každé kategorie

Více informací k této soutěži naleznete na stránkách Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí

Matematika je hra

Soutěž “Matematika je hra” pořádá SPŠ dopravní v Plzni a je určena pro studenty 1. – 3. ročníků středních odborných škol našeho regionu.

Soutěží se ve dvoučlenných týmech ve dvou kategoriích. Všichni řeší 2 úvodní testy – znalostní a logický. Pět nejlepších dvojic pak postupuje do finále.

Matematika je hra

Matematika je hra. Tradičně se naši studenti na přelomu března a dubna účastní matematické soutěže pro studenty středních odborných škol z Plzně a jejího okolí – Matematika je hra. Soutěží vždy dvoučlenná družstva ve dvou [...]

Matematická soutěž

Školní kolo matematické soutěže středních odborných škol. Jaro je na obchodní akademii ve znamení matematických soutěží. Jako první je vždy školní kolo Celostátní matematické soutěže středních odborných škol. Tohoto školního kola se letos opět zúčastnilo přes [...]

Školní kolo matematické soutěže

Školní kolo celostátní matematické soutěže středních odborných škol. Dne 8. března se na na naší škole uskutečnilo školní kolo Celostátní matematické soutěže středních odborných škol. Soutěže se zúčastnilo přes 60 žáků, z každé třídy minimálně dva [...]

Matematika je hra

Matematika je hra Již počtvrté se naši studenti zúčastnili matematické soutěže pro studenty středních odborných škol z Plzně a jejího okolí - Matematika je hra. Soutěží vždy dvoučlenná družstva ve dvou kategoriích. 1. kategorie je společná [...]