Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturita 2020-01-29T18:06:31+00:00

Maturita

Studenti ukončují studium státní maturitní zkouškou z anglického jazyka.

Více informací na: maturita.cermat.cz

Testy z anglického jazyka z předchozích let (včetně nahrávky, klíče a záznamového archu): testy+řešení

Zkouška se skládá ze tří samostatných částí:

 • didaktický test – poslech (40 minut) + čtení a jazykové kompetence (60 minut)
 • písemná práce – 2 různé slohové útvary (60 minut)
 • ústní zkouška – 1., 2. a 4. část je zadávána centrálně, 3. část určuje škola sama dle svého zaměření (15 minut)

Hodnocení: didaktický test má dvojnásobnou váhu oproti písemné práci nebo ústní zkoušce; hranice úspěšnosti je 44% – student musí hranici překročit ve všech třech dílčích zkouškách, aby uspěl!

Témata ústní části MZ

1., 2. a 4. část

 1. Osobní charakteristika
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Vzdělávání
 5. Volný čas a zábava
 6. Mezilidské vztahy
 7. Cestování a doprava
 8. Zdraví a hygiena
 9. Stravování
 10. Nakupování
 11. Práce a povolání
 12. Služby
 13. Společnost
 14. Zeměpis a příroda
 15. Každodenní život

3. část (platí od šk. roku 2017/18)

 1. Velká Británie – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce
 2. Velká Británie – historie, politický systém a státní symboly
 3. Londýn
 4. USA – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce
 5. USA – historie, politický systém a státní symboly
 6. New York
 7. Washington D. C.
 8. Austrálie
 9. Kanada
 10. Literatura a významní autoři anglicky mluvících zemí
 11. Česká republika – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce
 12. Česká republika – historie, politický systém a státní symboly
 13. Praha
 14. Plzeň
 15. Západní Čechy
 16. Svátky v ČR
 17. Svátky v anglicky mluvících zemích
 18. Mezinárodní spolupráce
 19. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderních technologií
 20. Srovnání formálního a neformálního dopisu
 21. Životopis, motivační dopis a pracovní pohovor
 22. Reklama a inzeráty
 23. Bankovnictví
 24. Pojišťovnictví
 25. Firma

SEZNAM AUTORŮ K MATURITNÍ OTÁZCE Č. 10:

John Steinbeck – O myších a lidech

Ernest Hemingway – Stařec a moře

George Orwell – Farma zvířat

Několik rad k ústní zkoušce: Nemluvte v průběhu zkoušky vůbec česky! Neodpovídejte pouze YES / NO. Snažte se o vyčerpávající odpovědi (vždy dodejte nějakou informaci navíc) – čím méně vám musí zkoušející pomáhat doplňujícími otázkami, tím lépe pro vás.

Nesedí vám téma? Nevěšte hlavu. Pokuste se i tak něco říci, ukážete tak, že jazyk zvládáte, i když vám dané téma zrovna není vlastní.

Nebojte se požádat o zopakování otázky, pokud jste nerozuměli. Could you repeat the question, please?  je odpovídají fráze. Zcela se vyvarujte nezdvořilému What?.