Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Maturita 2024-03-14T12:17:05+00:00

Maturita

Studenti mohou studium ukončit maturitní zkouškou z anglického jazyka.

Více informací na: maturita.cermat.cz

Testy z anglického jazyka z předchozích let (včetně nahrávky, klíče a záznamového archu): testy+řešení

Zkouška se skládá ze tří samostatných částí:

 • didaktický test – poslech (40 minut) + čtení a jazykové kompetence (70 minut); obecná témata; státní část – hodnocení: prospěl/neprospěl
 • písemná práce – různé slohové útvary v rozsahu min. 200 slov (70 minut); obecná témata; profilová (školní) část: 40 % výsledné známky
 • ústní zkouška – kombinovaný ústní projev (15 min příprava + 15 min zkouška); reálie + odborná témata; profilová (školní) část: 60 % výsledné známky

Témata MZ

Obecná témata pro písemnou práci a didaktický test

 1. Osobní charakteristika
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Vzdělávání
 5. Volný čas a zábava
 6. Mezilidské vztahy
 7. Cestování a doprava
 8. Zdraví a hygiena
 9. Stravování
 10. Nakupování
 11. Práce a povolání
 12. Služby
 13. Společnost
 14. Zeměpis a příroda
 15. Každodenní život

Odborná témata pro ústní zkoušku (platí od šk. roku 2020/21)

 1. Velká Británie – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, cestovní ruch
 2. Velká Británie – historie, politický systém a státní symboly, ekonomika
 3. Londýn
 4. USA – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, cestovní ruch
 5. USA – historie, politický systém a státní symboly, ekonomika
 6. New York
 7. Washington D. C.
 8. Austrálie
 9. Kanada
 10. Česká republika – zeměpis, obyvatelstvo, velká města, cestovní ruch
 11. Česká republika – historie, politický systém a státní symboly, ekonomika
 12. Praha
 13. Plzeň a západní Čechy
 14. Svátky v ČR – tradice a komerční aspekty
 15. Svátky v anglicky mluvících zemích – tradice a komerční aspekty
 16. Srovnání formálního a neformálního dopisu, práce sekretářky
 17. Životopis, motivační dopis a pracovní pohovor
 18. Reklama a inzeráty
 19. Bankovnictví a pojišťovnictví
 20. Firma

Několik rad k ústní zkoušce: Nemluvte v průběhu zkoušky vůbec česky! Neodpovídejte pouze YES / NO. Snažte se o vyčerpávající odpovědi (vždy dodejte nějakou informaci navíc) – čím méně vám musí zkoušející pomáhat doplňujícími otázkami, tím lépe pro vás.

Nesedí vám téma? Nevěšte hlavu. Pokuste se i tak něco říci, ukážete tak, že jazyk zvládáte, i když vám dané téma zrovna není vlastní.

Nebojte se požádat o zopakování otázky, pokud jste nerozuměli. Could you repeat the question, please?  je odpovídají fráze. Zcela se vyvarujte nezdvořilému What?.