Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Příklady testových úloh 2018-08-30T11:59:45+00:00

Příklady testových úloh

Úloha 1

Přiřaďte k problémovým situacím (1-3) jedno příslušné zařízení, které se věnuje práci v této oblasti:

 1. léčba drogových závislostí
 2. zanedbávání a sexuální zneužívání dětí
 3. osamělost ve stáří
 1. dětské krizové centrum
 2. sexuologická poradna
 3. detoxikační jednotka
 4. linka důvěry pro seniory

Úloha 2

Která náboženství označujeme jako tzv. náboženství knihy?

 1. judaismus, buddhismus, islám
 2. judaismus, křesťanství, islám
 3. budhhismus, křesťanství, islám
 4. judaismus, buddhismus, křesťanství

Úloha 3

Kterým svým znakem stát stanovuje obecně závazné politické, hospodářské a kulturní úkoly dané společnosti?

 1. náboženstvím
 2. státním aparátem
 3. státní suverenitou
 4. právem

Úloha 4

Může být obyvatel Ostravy současně i občanem Konga?

 1. Nemůže, pojmy občan státu a obyvatel státu jsou totožné.
 2. Může, obyvatel je pojem geografický (určuje příslušnost k území), zatímco občan je pojem politický (určuje příslušnost ke státu).
 3. Může, ale pouze v případě, že má dvojí občanství
 4. Nemůže, protože Česká republika nemá s Kongem uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy.

Úloha 5

Kdo byl prvním předsedou vlády Československa?

 1. Edvard Beneš
 2. Karel Kramář
 3. Tomáš Garrigue Masaryk
 4. Milan Rastislav Štefánik

Úloha 6

Co není znakem totalitních politických režimů?

 1. státní kontrola nad ekonomikou
 2. decentralizovaná státní správa
 3. kult vůdce
 4. jednotná státní ideologie

Úloha 7

Co je to veřejné mínění?

 1. názory a přesvědčení, které jednotlivec projevuje veřejně
 2. názory na veřejné dění, zejména v oblasti politiky a státní správy
 3. představy, přesvědčení a názory, které jsou formovány a do určité míry vytvářeny masovými médii – není důležité, zda jde o názory jednotlivců, skupin nebo většiny
 4. představy, přesvědčení a názory, jež jsou typické pro většinu společnosti a jsou do určité míry formované médii

Úloha 8

Jaký význam může mít filozofie pro dnešního člověka?

 1. značný, filozofie svou skepsí a kritičností chrání jednotlivce i společnost před působením demagogů a vede ke kritickému pohledu na svět kolem nás
 2. znčný, ale pouze pro úzkou vrstvu humanitních vzdělanců
 3. nepříliš velký, protože filozofie je v době dominance přírodních věd přežitkem
 4. značný, neboť oživuje a zprostředkovává myšlení našich předků

Úloha 9

Které z uvedených náboženství se stalo základem islámu?

 1. judaismus
 2. křesťanství
 3. buddhismus
 4. náboženství starověkých Řeků

Úloha 10

Vyberte zemi nebo skupinu zemí, kde se většina věřících hlásí k pravoslaví:

 1. Izrael
 2. Francie, Itálie, Španělsko
 3. Rusko, Bulharsko, Srbsko, Řecko
 4. Velká Británie, USA, Německo

Řešení testových úloh

Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Úloha 4 Úloha 5
1 – C
2 – A
3 – D
B D B B
Úloha 6 Úloha 7 Úloha 8 Úloha 9 Úloha 10
B D A B C