Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Zkoušky DELF/DALF 2018-11-25T20:57:29+00:00

Zkoušky DELF/DALF

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française

DELF a DALF jsou jazykové zkoušky ověřující úroveň znalostí francouzského jazyka. Tyto zkoušky je možné složit ve Francii či v jakékoli jiné zemi. Na území naší republiky probíhají převážně na francouzských aliancích (v Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, a Ostravě). Při úspěšném složení zkoušky získá řešitel certifikát, který je platný na celý život a uznávaný na celém světě!

Co je to DELF junior/scolaire – „žákovský DELF“ a „DELF junior“

Tento diplom má stejné parametry jako DELF pro širokou veřejnost, ale odlišný je tím, že zkoušky jsou přizpůsobené životnímu stylu mládeže a taktéž témata odpovídají oblastem jejich zájmů.

Zaměřují se na problematiky spjaté se světem mládeže, které jsou dětem důvěrně známě jako je rodina, přátelé, zájmy a záliby, školní prostředí (základní či středoškolské).

Úrovně zkoušek

Existuje 6 úrovní, které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky

DELF – A1, A2, B1, B2

DALF – C1, C2

Struktura zkoušky DELF:

Zkouška obsahuje 4 části:

  • Porozumění ústnímu projevu: žák/student odpovídá na otázky vztahující se k audio nahrávkám.
  • Porozumění písemnému projevu: žák/student odpovídá na otázky vztahující se k psaným materiálům jako jsou například články či inzeráty.
  • Písemný projev: žák/student má za úkol napsat dopis nebo vzkaz, odpovídá na určitou korespondenci.
  • Ústní projev a komunikace: žák/student si povídá se zkoušejícím a reaguje na jeho otázky.

Hodnocení:

Všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možné získat maximálně 25 bodů, minimálně však musí z každé získat 5 bodů. Celkově pak musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil a získal diplom DELF!

Termíny na rok 2019:

únor 2019

Široká veřejnost/tout public

Zápisy: 7. – 18. 1. 2019

Zkoušky: 4. – 8. 2. 2019

ÚROVEŇ

KONÁNÍ ZKOUŠEK

CENA

A1/A2

4.2. 2019

1400 Kč

B1

5.2. 2019

2400 Kč

B2

6.2. 2019

2400 Kč

březen 2019

DELF junior/mládežnický DELF

Zápisy: 18.2. – 1.3. 2019

Zkoušky: 25. – 28. 3. 2019

ÚROVEŇ

KONÁNÍ ZKOUŠEK

CENA

A1

25.3. 2019

850 Kč

A2

26.3. 2019

850 Kč

B1

27.3. 2019

1450 Kč

B2

28.3. 2019

1450 Kč

červen 2019

Široká veřejnost/tout public

Zápisy: 6. – 17. 5. 2019

Zkoušky: 13. – 20. 6. 2019

ÚROVEŇ

KONÁNÍ ZKOUŠEK

CENA

A1/A2

13.6. 2019

1400 Kč

B1

17.6. 2019

2400 Kč

B2

18.6. 2019

2400 Kč

listopad 2019

DELF junior/mládežnický DELF

Zápisy: 14. – 25.10. 2019

Zkoušky: 19. – 22. 11. 2019

ÚROVEŇ

KONÁNÍ ZKOUŠEK

CENA

A1

19.11. 2019

850 Kč

A2

20.11. 2019

850 Kč

B1

21.11. 2019

1450 Kč

B2

22.11. 2019

1450 Kč