Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Zkoušky DELF/DALF 2019-10-23T13:21:41+00:00

Zkoušky DELF/DALF

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française

DELF a DALF jsou jazykové zkoušky ověřující úroveň znalostí francouzského jazyka. Tyto zkoušky je možné složit ve Francii či v jakékoli jiné zemi. Na území naší republiky probíhají převážně na francouzských aliancích (v Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, a Ostravě). Při úspěšném složení zkoušky získá řešitel certifikát, který je platný na celý život a uznávaný na celém světě!

Co je to DELF junior/scolaire – „žákovský DELF“ a „DELF junior“

Tento diplom má stejné parametry jako DELF pro širokou veřejnost, ale odlišný je tím, že zkoušky jsou přizpůsobené životnímu stylu mládeže a taktéž témata odpovídají oblastem jejich zájmů.

Zaměřují se na problematiky spjaté se světem mládeže, které jsou dětem důvěrně známě jako je rodina, přátelé, zájmy a záliby, školní prostředí (základní či středoškolské).

Úrovně zkoušek

Existuje 6 úrovní, které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky

DELF – A1, A2, B1, B2

DALF – C1, C2

Struktura zkoušky DELF:

Zkouška obsahuje 4 části:

  • Porozumění ústnímu projevu: žák/student odpovídá na otázky vztahující se k audio nahrávkám.
  • Porozumění písemnému projevu: žák/student odpovídá na otázky vztahující se k psaným materiálům jako jsou například články či inzeráty.
  • Písemný projev: žák/student má za úkol napsat dopis nebo vzkaz, odpovídá na určitou korespondenci.
  • Ústní projev a komunikace: žák/student si povídá se zkoušejícím a reaguje na jeho otázky.

Hodnocení:

Všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možné získat maximálně 25 bodů, minimálně však musí z každé získat 5 bodů. Celkově pak musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil a získal diplom DELF!