Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní metodik prevence 2023-09-20T09:18:39+00:00

Školní metodik prevence

Mgr. Jan Pánek

Kabinet číslo: 306

Konzultační hodiny

pondělí: 9:55 – 10:40

středa: 9:55 – 10:40

Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Pn

E-mail: panek@oaplzen.cz

Školní metodik prevence zajišťuje metodické a koordinační činnosti v oblasti Minimálního preventivního programu školy, informační a vzdělávací činnost a její koordinaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu, konzultační činnost.

To vše v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a externí metodičkou prevence.