Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Proč vyučujeme občanskou nauku 2018-08-30T11:59:45+00:00

Proč se vyučuje občanská nauka

Člověkem a občanem se nestáváme ani narozením, ani získáním občanského průkazu, ani dosažením plnoletosti.

Být člověkem a občanem se musíme naučit.

Ne kvůli vyučujícímu a jedničce z občanské nauky, ale kvůli nám samým.

Nechceme přece pouze přežívat, chceme život prožít.

A měli bychom pochopit, že totéž chtějí i druzí lidé.

Život žádného z nás není izolovaný, nikdo není „ostrov sám pro sebe“, jsme součástí celku zvaného společnost, a proto opravdu musíme …

Musíme porozumět sami sobě, pochopit, co od života chceme a také jak toho dosáhnout.

Musíme umět kriticky posoudit své možnosti a stanovit si reálné cíle.

Musíme se naučit zodpovědnosti jak vůči sobě, tak vůči druhým.

Musíme porozumět světu, ve kterém žijeme.

Musíme se naučit lidskosti, nesobeckosti a toleranci.

Musíme se naučit jak být svobodný, aniž bych omezoval svobodu druhých.

Musíme se naučit jak využít svých práv, aniž bych potlačoval práva druhých.

Musíme se naučit být občany a lidmi