Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Fiktivní firma 2023-08-31T10:44:33+00:00

Fiktivní firma na Obchodní akademii

Fiktivní firma je jednou z možností, jak přiblížit žákům ekonomickou realitu. Pracuje jako skutečná firma, probíhají zde všechny základní činnosti, řídí se platnými právními předpisy. Jediným rozdílem oproti skutečné firmě je fakt, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Práce ve fiktivní firmě by měla napomáhat ke zvýšení samostatnosti žáků, k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy, k získání schopností pohotově reagovat i k získání pocitu odpovědnosti za vlastní práci.

Fiktivní firma je na škole volitelným předmětem ve 3. a 4. ročníku. Žáci 3. ročníku přebírají založenou fiktivní firmu od žáků, kteří již školu skončili. Stávají se zaměstnanci konkrétní fiktivní firmy, pracují v některém ze 6 samostatných oddělení – vedení, sekretariátu, obchodním, technickém, ekonomickém a personálním oddělení. K 31. 12. každého roku žáci provedou inventarizaci, úč. uzávěrku a závěrku, vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmů. V novém kalendářním roce na valné hromadě rozhodnou o vypořádání hospodářského výsledku a pokračují v činnosti v jiném oddělení, do kterého přestoupí, a kde je zapracovávají „bývalí zaměstnanci“.

Na škole jsou v současně době čtyři  fiktivní firmy:

  • OA Trans, s.r.o., přepravce
  • Pilsad, s.r.o., reklamní agentura
  • Soirée, s.r.o., organizátor společenských akcí
  • Zahrada snů, s.r.o., zahradnictví

Všechny naše fiktivní firmy jsou registrovány v obchodním rejstříku v Centru fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání Praha. V Centru fiktivních firem fungují kromě obchodního rejstříku též finanční úřad, pojišťovny, centrální dodavatel. Spolupracujeme s ostatními fiktivními firmami v České republice zřízenými na jiných středních školách, ale i se zahraničními fiktivními firmami. Spolupráce se zahraničními partnery rozšiřuje předmět o cizojazyčnou korespondenci, devizové účty, kurzové přepočty apod.

Učebna fiktivní firmy je vybavena speciálním nábytkem, který dává představu 6 samostatných kanceláří. Žáci mají k dispozici počítače s přístupem na internet, telefony, fax, kopírku, vařič, potřebné kancelářské pomůcky… tak, aby simulace praxe byla co nejvěrnější.