Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Proč vyučujeme společenskou kulturu 2018-08-30T11:59:45+00:00

Proč vyučujeme společenskou kulturu

Dovolte, nám odpovědět citací z knihy Etiketa od pana Ladislava Špačka:

„Každý ze zástupců firem, úředníků ministerstev, představitelů spolků, nevládních nebo kulturních organizací si začíná uvědomovat, jak důležitou roli při jednání – má-li být úspěšné – hraje i vhodné oblečení, způsob, jakým zacházíme s příborem, znalost pravidel konverzace a základních pravidel, jako je představení se, podání ruky, usednutí ke stolu. Vidíme to u manažerů, kteří potřebují vycházet s obchodními partnery co nejlépe, aby je získali pro své projekty. Společenské chování přestává být soukromou věcí člověka a stává se i nutnou pracovní podmínkou.“

„Slušnost může být člověku dána, zdvořilosti se musíme naučit.“

Pravidla společenského chování jsou důležitá, ale sama o sobě nestačí. Můžeme dodržovat pravidla, přesto naše chování bude působit neohrabaně a neobratně. Základem kulturního chování je kulturní rozhled, vědomosti týkající se umění a národních tradic.