Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Kontakt 2023-11-16T17:10:27+00:00

KONTAKT

Obchodní akademie, Plzeň,
náměstí T. G. Masaryka 13
301 00  Plzeň

IČ: 49778161
IZO: 049778161
Rezotní ID: 600009599

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

E-mail: sekretariat@oaplzen.cz

www: https://www.oaplzen.cz

ID datové schránky: yiyevx8

Zástupkyně ředitele:

Zástupce ředitele:

Sekretariát:

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Radka Štaifová – výchovná poradkyně

Mgr. Jan Pánek – školní metodik prevence

Diakonie Západ – krizová intervence