Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2021-10-21T12:42:06+00:00

Informace k maturitám


Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2021/22 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky