Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2022-05-21T18:55:31+00:00

Informace k maturitám


Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2021/22 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Informace o průběhu a hodnocení maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka.

Maturitní zkoušky 2022

Didaktické testy společné části MZ 2. – 4. 5. 2022
Písemná práce z anglického a německého jazyka 8. 4. 2022
Písemná práce z českého jazyka 11. 4. 2022
PMZ – 4. A, C, E
– úkoly ekonomické 20 4. 2022
– úkoly z PK 21. 4. 2022
PMZ – 4. B, D
– úkoly ekonomické 26. 4. 2022
– úkoly z PK 27. 4. 2022
ÚMZ – 4. A, C, E 16. 5. – 20. 5. 2022
ÚMZ – 4. B, D 23. 5. – 27. 5. 2022

Časové harmonogramy ústních maturitních zkoušek

Časový harmonogram třídy 4A

Časový harmonogram třídy 4C

Časový harmonogram třídy 4E

Časový harmonogram třídy 4.B

Časový harmonogram třídy 4.D