Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2018-08-31T00:26:00+00:00

Informace k maturitám

Historie maturitní zkoušky – článek z “Maturitního zpravodaje” CERMAT

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (v aktuálním znění)

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Kritéria hodnocení zkoušek v rámci maturitní zkoušky pro rok 2017/2018 + přílohy


Harmonogram maturit

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2017/18 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)