Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2023-05-16T11:13:50+00:00

Informace k maturitám


Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2022/23 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Časové harmonogramy ústních maturitních zkoušek

4.A 4.B 4.C 4.D 4.E