Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2021-05-16T18:28:42+00:00

Informace k maturitám


Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2020/21 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram didaktických testů pro jarní období 2021

Harmonogram maturitních zkoušek v jarním období 2021

Didaktické testy společné části MZ 24. 5. – 26. 5. 2021
Matematika (8:00 h), AJ (13:30 h) 24. 5. 2021
Český jazyk (8:00 h) 25. 5. 2021
Matematika rozšiřující (8:00 h), NJ a RJ (13:00 h) 26. 5. 2021
PMZ 4. A, D, E úkoly ekonomické 5. 5. 2021
úkoly z PK 6. 5. 2021
4. B, C úkoly ekonomické 11. 5. 2021
úkoly z PK 12. 5. 2021
ÚMZ 4. A, D, E 1. 6. – 4. 6. 2021
4. B, C 7. 6. – 10. 6. 2021

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek – jaro 2021

Časový harmonogram třídy 4.A

Časový harmonogram třídy 4.B

Časový harmonogram třídy 4.C

Časový harmonogram třídy 4.D

Časový harmonogram třídy 4.E