Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2024-02-14T11:59:17+00:00

Informace k maturitám


Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Maturitní okruhy pro školní rok 2023/24 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Organizace maturitních zkoušek v roce 2024

Harmonogram didaktických testů – jaro 2024


Termíny maturitních zkoušek – jaro 2024

písemná maturitní zkouška z českého jazyka – 4. dubna 2024

písemná maturitní zkouška z cizích jazyků – 10. dubna 2024

praktická maturitní zkouška – třídy 4. A, 4. B a 4. C – 17. a 18. dubna 2024

– třídy 4. D a 4. E – 24. a 25. dubna 2024

didaktické testy společné části MZ – 2. – 7. května 2024

ústní maturitní zkoušky – třídy 4. A, 4. B a 4. C – 20. – 24. května 2024

– třídy 4. D a 4. E – 27. – 31. května 2024