Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Informace k maturitám 2020-11-23T11:01:45+00:00

Informace k maturitám

Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

Školský zákon č. 561- 2004 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (Vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2020/21 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2021

Obchodní akademie – povinné maturitní předměty

Předmět Společná část Profilová část
Český jazyk Didaktický test Písemná práce
Ústní zkouška
Cizí jazyk Didaktický test Písemná práce
Ústní zkouška
Matematika Didaktický test
Ekonomika Ústní zkouška
Účetnictví Ústní zkouška
PMZ Písemná zkouška

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Pokud žák obdrží uznávaný mezinárodní certifikát z cizího jazyka a do 31. března 2021 si podá žádost o náhradu maturitní zkoušky, bude konat pouze didaktický test, písemná práce a ústní zkouška bude nahrazena výše zmíněným certifikátem.

Ekonomické lyceum – povinné maturitní předměty

Předmět Společná část Profilová část
Český jazyk Didaktický test Písemná práce
Ústní zkouška
Cizí jazyk Didaktický test Písemná práce
Ústní zkouška
Matematika Didaktický test
Ekonomika Ústní zkouška
Povinně volitelný předmět:
Dějepis
Matematika
Účetnictví
Informační technologieDalší cizí jazyk
Ústní zkouška

Písemná práce
Ústní zkouška

PMZ Písemná zkouška

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Volitelný předmět v EL u společné a profilové části nesmí být u jednotlivého žáka totožný. Zkouška z cizího jazyka je povinná ve společné, nebo profilové části.

Cizí jazyk v povinné části MZ:

Pokud žák obdrží uznávaný mezinárodní certifikát z cizího jazyka a do 31. března 2021 si podá žádost o náhradu maturitní zkoušky, budet konat pouze didaktický test, písemná práce a ústní zkouška  bude nahrazena výše zmíněným certifikátem.

Cizí jazyk v povinně volitelné části MZ:

Pokud žák obdrží uznávaný mezinárodní certifikát z cizího jazyka a do 31. března 2021 si podá žádost o náhradu maturitní zkoušky, tuto zkoušku nebude konat a bude kompletně nahrazena certifikátem.

Písemná část MZ – stejné schéma pro OA a EL

Didaktické testy z českého jazyka, cizích jazyků, nebo matematiky, písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků a PMZ se budou konat v dubnu 2021. Konkrétní termíny budou upřesněny později.

Ústní část MZ

Třídy 4. A, 4. D a 4. E – 17. 5. – 21. 5. 2021

Třídy 4. B a 4. C – 24. 5. – 28. 5. 2021

Tyto termíny se mohou změnit v závislosti na epidemiologické situaci.