Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Členové 2023-08-31T10:38:47+00:00

Členové

Společenskovědní předměty vyučují tito učitelé:

Jméno Zkratka Předmět Poznámka
Mgr. Roman Bence Bc dějepis, dějepisný seminář
Mgr. David Bulant Bu dějepis, dějepisný seminář vedoucí PK SN
Mgr. Sandra Chocholoušková Ch občanská nauka, dějepis
Mgr. Dana Kličková K psychologie
Mgr. Jan Pánek Pn společenská kultura
Mgr. Pavel Polák Po občanská nauka
PhDr. et Mgr. Jan Tětek Tt dějepis, dějepisný seminář