Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Členové 2022-11-28T13:24:52+00:00

Členové

Společenskovědní předměty vyučují tito učitelé:

Jméno Zkratka Předmět Poznámka
Mgr. Roman Bence Bc dějepis, dějepisný seminář
Mgr. David Bulant Bu dějepis
Mgr. Hana Cíglerová C občanská nauka, společenská kultura
Mgr. Dana Kličková K psychologie
Mgr. Jan Pánek Pn společenská kultura
Mgr. Pavel Polák Po občanská nauka vedoucí PK SN
PhDr. et Mgr. Jan Tětek Tt dějepis