Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Adopce na dálku 2019-10-04T17:34:04+00:00

Adopce na dálku

Před pár lety na studenty naší školy čekalo milé překvapení ve formě děkovného dopisu na rozloučenou od naší “adoptivní dcerky” z Indie. Olivia D´Souza úspěšně dokončila bakalářské studium společenských věd a rozhodla se začít pracovat. Ve svém dopise vyjádřila srdečné díky všem bývalým i současným studentům, kteří ji v průběhu školní docházky od základní školy až po vysokou, tedy 14 let, finančně i duševně podporovali. Bez jejich pomoci by neměla šanci získat vzdělání a žít život podle svých představ.Těmto neznámým dobrodincům bude, jak píše, celý život vděčná a bude na ně myslet v modlitbách.

Studenti se rozhodli navázat na úspěšnou tradici a vybrali novou “adoptivní dcerku”, devítiletou Denis. Jescilda Denis Pinto chodí do 3. třídy, škola ji baví, rychle se učí, velmi ráda tancuje a pomáhá rodičům.

Do projektu se ve školním roce 2019/20 přihlásilo prostřednictvím svých učitelů angličtiny 535 studentů. Celková vybraná částka činila Kč 8 717. Vybrané peníze byly zaslány na účet Arcidiecézní charity Praha. Pokryjí náklady na studium a školní potřeby malé Denis (Kč 4 900). Zbývající peníze byly převedeny na účet fondu adopce pro děti, které ztratily dárce a potřebují překlenout období před nalezením nového.

Děkuji všem studentům a studentkám, kteří se do projektu zapojili, za to, že jim není lhostejný osud dětí, pro něž je vzdělání běžně nedostupným luxusem. Přispěli jste svým darem ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu dalších mladých lidí na tomto světě, a to vůbec není málo.

Věřím, že všechna pozitivní energie, kterou jste do projektu vložili, se vám nějakým způsobem v budoucnu vrátí.

PaedDr. Maria Zemenová