Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Adopce na dálku 2023-09-25T13:37:26+00:00

Adopce na dálku

Stalo se již dlouholetou tradicí, že se naši studenti aktivně zapojují do mezinárodního charitativního projektu Adopce na dálku. Díky jejich štědrosti a soucitu s potřebnými se již dvěma „adoptivním dětem“ z Ugandy a Indie podařilo úspěšně dokončit školní docházku a najít si kvalifikovanou práci.

V současné době již čtvrtým rokem sponzorujeme studium, tj. hradíme školné, školní pomůcky a mimoškolní aktivity, třináctileté indické dívce Jescildě Denis Pinto. Pravidelně dostáváme ze školy zprávy o jejím prospěchu a od Jescildy vlastnoručně psané dopisy v angličtině doprovázené obrázky.

V letošním školním roce se do projektu zapojilo 462 studentů, kteří přispěli celkovou částkou 6934 Kč. Z této sumy budou uhrazeny roční náklady na školu ve výši 4900 Kč a zbytek částky bude věnován do fondu Adopce na dálku pro děti, které ztratily dárce např. kvůli jeho úmrtí.

Děkuji všem studentům a studentkám, kteří se do projektu zapojili, za to, že jim není lhostejný osud dětí, pro něž je vzdělání běžně nedostupným luxusem. Přispěli jste svým darem ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu dalších mladých lidí na tomto světě, a to vůbec není málo. Věřím, že všechna pozitivní energie, kterou jste do projektu vložili, se vám nějakým způsobem v budoucnu vrátí.

PaedDr. Maria Zemenová