Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Odborná praxe 2022-09-05T08:17:24+00:00

Odborná praxe

 • je součástí výuky vždy po dvou týdnech ve 2. a 3. ročníku studia
 • studenti pracují v soukromých firmách a státních institucích, kde uplatní teoretické a praktické znalosti, které získali během studia – například v účetnictví, ekonomice, písemné a elektronické komunikaci, informačních technologiích a dalších předmětech
 • na závěr vypracují Zprávu z praxe, ve které hodnotí, jaký měla praxe po ně přínos
 • studenti oceňují zejména možnost seznámit se s běžným provozem firmy
 • firmy hodnotí studenty jako dobře připravené pro praxi a některé nabízejí studentům možnost pokračovat v práci formou brigády, případně i zaměstnání po absolvování školy

Pokyny pro zprávu z praxe

Zpráva bude obsahovat:

 1. Titulní stranu
  výběr z nabídky Wordu – Vložení – titulní strana
 2. Prohlášení (na samostatné stránce dole)
  Prohlašuji, že jsem zprávu z praxe zpracoval/a samostatně a v příloze uvedl/a použité zdroje (vlastnoruční podpis)
 3. Charakteristika pracoviště  (1 – 2 stránky)
  • Název, předmět podnikání
  • Historie
  • Organizační struktura
  • Současnost a úspěchy
 4. Podrobný popis činnosti žáka v jednotlivých dnech praxe
  text rozdělený do dvou týdnů – rozpis po jednotlivých dnech
 5. Evidence docházky formou přehledné tabulky (Docházkový lístek z odborné praxe)
 6. Vlastní hodnocení praxe
  • Získané zkušenosti
  • Využité znalosti a dovednosti ze školy
  • Nově získané znalosti a dovednosti
  • Případné problémy, chybějící znalosti apod.
  • Přínos praxe pro žáka, zda splnila jeho očekávání, přínos pro firmu apod.
 7. Hodnocení práce žáka pracovníkem organizace včetně jeho jména a podpisu
 8. Seznam zdrojů dle citační normy (viz učebnice PK pro 2. ročník)
 9. Přílohy (dobrovolně)
  kopie firemních dokumentů (např. objednávka, dodací list, faktura, obchodní nebo úřední korespondence, formuláře)

Formální náležitosti

V celém dokumentu bude jednotná úprava.

Technické náležitosti

 • formát A4
 • psát a tisknout jednostranně
 • levý okraj 30 mm a pravý okraj 20 mm
 • dolní a horní okraj 30 mm
 • řádkování 1,5
 • velikost písma 12 bodů
 • font písma Times New Roman
 • zarovnání pravého okraje do bloku s dělením slov
 • čísla stránek uvádět na středdolní části dokumentu
 • nadpisy definovat jako „Styl 1“, Styl 2“ atd.

Práce musí být bez věcných a formátových chyb!!

Zprávu z praxe žáci odevzdají v deskách (rychlovazači) nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení praxe vyučujícímu ekonomiky.