Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Odborná praxe 2018-08-30T09:14:19+00:00

Odborná praxe

 • je součástí výuky vždy po dvou týdnech ve 2. a 3. ročníku studia
 • studenti pracují v soukromých firmách a státních institucích, kde uplatní teoretické a praktické znalosti, které získali během studia – například v účetnictví, ekonomice, písemné a elektronické komunikaci, informačních technologiích a dalších předmětech
 • na závěr vypracují Zprávu z praxe, ve které hodnotí, jaký měla praxe po ně přínos
 • studenti oceňují zejména možnost seznámit se s běžným provozem firmy
 • firmy hodnotí studenty jako dobře připravené pro praxi a některé nabízejí studentům možnost pokračovat v práci formou brigády, případně i zaměstnání po absolvování školy

Pokyny pro zprávu z praxe

Zpráva bude obsahovat:

 1. Titulní stranu
  výběr z nabídky Wordu – Vložení – titulní strana
 2. Popis živnosti nebo společnosti (maximálně 1 stránka)
  1. historie
  2. předmět podnikání
  3. hierarchie, organizační struktura
  4. současnost a úspěchy
 3. Popis činnosti žáka v jednotlivých dnech praxe
  text – rozdělení do dvou týdnů – rozpis po jednotlivých dnech
 4. Docházkový lístek formou přehledné tabulky
 5. Hodnocení praxe z pohledu žáka
  1. získané zkušenosti
  2. uplatněné a nově získané znalostí
  3. uplatněné a nově získané dovednosti
 6. Hodnocení práce žáka zodpovědným vedoucím
 7. Seznam zdrojů dle citační normy (viz učebnice PK pro 2. ročník)
 8. Přílohy (dobrovolně)
  kopie firemních dokumentů (např. objednávka, dodací list, faktura, bankovní výpisy, obchodní nebo úřední korespondence apod.)

Formální náležitosti

V celém dokumentu bude jednotná úprava.

Technické náležitosti

 • formát A4
 • psát a tisknout jednostranně
 • levý okraj 30 mm a pravý okraj 20 mm
 • dolní a horní okraj 30 mm
 • řádkování 1,5
 • velikost písma 12 bodů
 • font písma Times New Roman
 • zarovnání pravého okraje do bloku s dělením slov
 • čísla stránek uvádět na středdolní části dokumentu
 • nadpisy definovat jako „Styl 1“, Styl 2“ atd.

Práce musí být bez věcných a formátových chyb!!