Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Povinné informace ke zveřejnění 2023-03-01T08:35:38+00:00

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. – soubor ke stažení ve formátu PDF

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.

Název

Obchodní akademie, Plzeň,
nám. T. G. Masaryka 13

2.

Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena na základě zřizovací listiny
vydané Plzeňským krajem ze dne 31. 5. 2001

Škola je příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou, vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Škola je součástí výchovně
vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

3.

Organizační struktura

k dispozici na vyžádání v ekonomickém oddělení

3.1.

Podřízený subjekt

4.

Kontaktní spojení

4.1.

Poštovní adresa

Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00  Plzeň

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00  Plzeň

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí – pátek: 7.30 – 11.00

12.00 – 14.30

4.4.

Telefon

377 227 805 – vrátnice

377 236 611 – sekretariát

4.5.

Adresa internetové stránky

https://oaplzen.cz/

 

4.6.

E-mail

mailbox@oaplzen.cz

hanakova@oaplzen.cz

4.7.

ID datové schránky

yiyevx8

4.8.

Další elektronické
adresy

 

https://oaplzen.cz/kontakt/

 

5.

Bankovní spojení

187958306/0300

6.

IČO

49 778 161

7.

DIČ

škola není plátcem DPH

8.

Hlavní dokumenty

k dispozici na vyžádání v ekonomickém oddělení

9.

Rozpočet

https://www.plzensky-kraj.cz/b_schvalene-rozpocty-na-rok-2022-a-strednedobe-vy
– Příloha č. 5, str. 10

10.

Žádost o informace

https://oaplzen.cz/poskytovani-informaci/

11.

Příjem žádostí a dalších podání

https://oaplzen.cz/poskytovani-informaci/

 

12.

Opravné prostředky

https://oaplzen.cz/poskytovani-informaci/

13.

Formuláře

k dispozici na vývěsní desce před
sekretariátem školy

14.

Používané předpisy

Zákony České republiky:

– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)

– Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím školského zákona

– Zákon č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vyhlášky rezortu školství.

Školní a klasifikační řád školy.

Ostatní interní předpisy, které
usměrňují chod školy.

15.

Vydané právní předpisy

16.

Sazebník úhrad za poskytování informací

https://oaplzen.cz/wp-content/uploads/2018/01/smernice_informace.pdf

 

17.

Výroční zpráva

https://oaplzen.cz/vyrocni-zprava/