Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Matematika 2023-11-02T08:36:22+00:00

Matematika

Vítáme vás na stránkách sekce matematiky Obchodní akademie v Plzni

Hlavním úkolem naší sekce je výuka matematiky

Od školního roku 2005/2006 přibyl ke stávajícímu oboru Obchodní akademie nový obor Ekonomické lyceum

V letošním roce vyučujeme matematiku v následujícím rozsahu:

 • Ekonomické lyceum
  • Matematika (Ma), 1. ročník – 3 hodiny týdně
  • Matematika (Ma), 2. ročník – 3 hodiny týdně
  • Matematika (Ma), 3. ročník – 4 hodiny týdně (1 půlená)
  • Matematika (Ma), 4. ročník – 4 hodiny týdně (1 půlená)
  • Cvičení z matematiky (CM, výběrový předmět), 4. ročník – 2 hodiny týdně
 • Obchodní akademie
  • Matematika (Ma), 1. ročník – 4 hodiny týdně
  • Matematika (Ma), 2. ročník – 3 hodiny týdně
  • Matematika (Ma), 3. ročník – 3 hodiny týdně
  • Matematika (Ma), 4. ročník – 2 hodiny týdně (obě půlené)
  • Cvičení z matematiky (CM, výběrový předmět), 3. a 4. ročník – 2 hodiny týdně

Sekce matematiky má v letošním školním roce následující složení:

Jméno Matematika Cvičení
z matematiky
Poznámka
Mgr. Martin Čadek 1.C, 3.B, 4.D, 4E 3.BE správce stránek
Mgr. Eva Kleknerová 1.A, 1.D, 1.E, 2.B, 4.B
Ing. Jitka Romová 1.B, 3.C, 3.D 3.CD
Mgr. Daniel Tyr 2.C, 2.E, 3.E, 4.C
Mgr. Helena Vyletová 2.A, 2.D, 3.A, 4.A 4.ACDE vedoucí sekce