Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Soutěže 2023-02-24T10:29:33+00:00

Soutěže

MČR ve zpracování textů 2023

Již tradičně se naši žáci účastní Mistrovství ČR ve zpracování textů. Krajské kolo se letos konalo opět distančně, a to ve dnech 1. a 2. února 2023. Naši žáci stále potvrzují, že mají velice hbité prsty a v disciplíně psaní na klávesnici získávají přední místa – Výsledková listina dostupná z:  Krajská kola 2023 – INTERINFO ČR. Kateřina Heřmánková ze tř. 2. D patří k nejtalentovanějším.

Všichni naši soutěžící splnili nominační limit na celostátní kolo, ovšem počet účastníků byl omezen kapacitou pořadatele. Celostátního kola se proto zúčastní i soutěžící, kteří měli v opisu horší výsledky, ale výborně se umístili v jiných disciplínách (wordprocessing, záznam mluveného slova, audiotranscription, korektura).

V dalších soutěžích přejeme našim reprezentantům hbité prsty, soutěžní nadšení, a především blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Milada Peštová

Úspěchy v mezinárodní soutěži Intersteno ZAV-100

K digitální gramotnosti patří také dovednost v zaznamenání textu psaním na klávesnici. Mezinárodní federace pro zpracování textů a komunikaci INTERSTENO vyhlásila na dny 5. a 10. prosince 2022 internetovou soutěž ZAV-100, tj. zápolení rychlopísařů v sérii minutových opisů s vysokou penalizací.

Mezi šedesáti sedmi „seniory“ ve věku 21+ je  Daniel Hlavnička, 4. C, 17. na světě, a to fantastickým výkonem 492,6 čistých úhozů za minutu. Obhájil svoje světové kvality z loňska – viz níže článek “Světový úspěch žáka Daniela Hlavničky“.

V kategorii Juniors (17–20) bylo 710 účastníků a náš nejlepší Petr Peštál ze tř. 4. E, dosáhl nádherné rychlosti 345,8 čistých úh. za min. V kategorii žáků do 16 let je nejlepším písařem Martin Hamata ze tř. 2. A. V konkurenci 526 účastníků prokázal – jakožto žák 2. ročníku – obdivuhodný výkon 323,4 čistých úh. za min.

Naši tradičně skvělí žáci se ani v mezinárodní konkurenci nemusejí za svoje výkony stydět: Výsledková listina https://manag.zav.cz/cs/r2p/133/ (nutno filtrovat podle věkových kategorií). Nesbíráme medaile, ale víme, že patříme ke světové špičce. Online výsledky byly streamovány na facebookovém profilu světové federace Intersteno.
Dostupné z: https://www.facebook.com/interstenofederation

Děkujeme našim talentům, že byli ochotni obětovat víkend k reprezentaci školy, a srdečně blahopřejeme k úspěchům.

Mgr. Milada Peštová
vedoucí předmětové komise PK

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ V PŘEDMĚTU PK ZA ŠK. R. 2021-22

Naši žáci trvale reprezentují naši školu v soutěžích v psaní na klávesnici a patří k nejlepším v kraji, ale i v celém světě! Zaslouží si proto svůj talent a píli ocenit. Ve čtvrtek 23. června 2022 se konalo předání cen – peněžní poukázky na nákup zboží poskytl Spolek přátel OA a paní učitelky PK zajistily drobné věcné odměny.

Ocenili jsme účast na mezinárodní soutěži INTERSTENO (11. místo na světě), a na Mistrovství ČR ve zpracovnání textu (absolutní vítězství v kraji, 8. místo v ČR). Odměny také získali nejlepší písaři ze školní ligy „Psaní všemi deseti“, nejlepší písaři prvních ročníků a nakonec jsme ocenili mimořádné úsilí žáků prvních ročníků v programované výuce ZAV.

Vážíme si skvělých VÝSLEDKŮ a těšíme se, že z řad mladších žáků se budou profilovat další elitní reprezentanti. Děkujeme všem.

Mgr. Milada Peštová v. r.
vedoucí předmětové komise PK

Světový úspěch žáka Daniela Hlavničkyvýsledková listina= nutno vyfiltrovat kategorii Juniors(17-20)

Milí přátelé,

podělte se s námi o radost z velkého úspěchu našeho žáka Daniela Hlavničky ze tř. 3. C.

Mezinárodní federace Intersteno, tj. mezinárodní organizace pro zpracování informací, uspořádala v sobotu 11. prosince 2021 v režii autorů našeho výukového programu ZAV světově obsazenou on-line soutěž v minutových opisech. Cílem bylo odevzdat 25 jednominutových přepisů ve zvoleném jazyce v rámci jedné soutěžní hodiny. Penalizace za neopravené chyby byla 100 trestných bodů.

Zúčastnili se soutěžící z celé severní i jižní Ameriky, ze západní a střední Evropy, Ruska, Turecka a Číny. V kategorii juniorů, tj. ve věku 17–20, let jich bylo celkem 791.

V této konkurenci je naprosto úžasné, že Daniel, reprezentant České republiky a naší školy, obsadil 11. místo, když dosáhl 500 čistých úhozů za minutu.

Danieli, blahopřejeme k Vašemu talentu a děkujeme, že jste zviditelnil naši školu daleko za českými hranicemi.

Mgr. Milada Peštová


Od šk. r. 2020/21 MŠMT ČR vyřadilo soutěž v grafických předmětech ze seznamu podporovaných akcí. Iniciativy se chopili manželé Zaviačičovi, Interinfo ČR,  Nár. pedag. instutit Praha a Asociace obchodních akademií a uspořádali

Mistrovství ČR ve zpracování textů online – 10minutový opis v ČJ, opis v anglickém jazyku, případně minutovky

V krajském kole 2021 a 2022 se absolutním vítězem stal Daniel Hlavnička ze tř. 2.-3. C. Blahopřejeme k nominaci na celostátní kolo, ve kterém byl také velmi úspěšný! Děkujeme za reprezentaci školy.

Úspěchy Daniela Hlavničky trvají i ve školním roce 2021/22 – absolutní vítěz Plzeňského kraje, 8. místo v republikovém finále! Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

MČR2022-kraj-Plzeňský  = výsledková listina
MČR2022-celostátní finále = výsledková listina

Vítěz krajského kola 2022

Talent 1. ročníku

 MČR2021-kraj-Plzeňský = výsledková listina
MČR2021-celostátní finále = výsledková listina


Naše STARS

MR v grafických předmětech – krajské kolo 2020 – z epidemiologických důvodů se nekonalo
Poté MŠMT soutěž vyřadilo ze seznamu dotovaných soutěží!

Pamětní listy z krajských soutěží – výběr

    

Krajská soutěž byla měřením sil mezi elitními talenty ze středních škol s obchodním a ekonomicko-administrativním zaměřením z celého Plzeňského kraje. Efektivní ovládnutí počítačové klávesnice všemi deseti prsty a naslepo a umění využívat pokročilých funkcí textového editoru Word je v dnešní technologické době samozřejmým předpokladem pro úspěšný výkon ve studiu i v řadě profesí, a to nejen ekonomických a administrativních. Soutěž se tradičně konala na Obchodní akademii, Plzeň. Účastníky byli žácy, kteří věnovali rozvoji svého talentu mimořádné úsilí, práci na počítači chápali jako koníčka a byli ochotni obětovat mnoho času cílevědomému tréninku. Soutěž se za roky konání stala také příležitostí k přátelskému setkání žáků i vyučujících z celého kraje.

Domažlický datel 2015

Již počtvrté jsme v říjnu sestavili tým nejtalentovanějších žáků druhého ročníku. Cíl byl jednoznačný – reprezentovat co nejlépe naši školu a obhájit 1. místo v kategorii družstev, případně i přední místa v soutěži jednotlivců.

Naši talentovaní druháci Dominika Moulisová, Robin Karkoš a Tomáš Kočí se připravovali individuálně a velice pečlivě.  Všichni v Domažlicích prokázali skvělou formu a talent.  Dosáhli 1. místo v kategorii družstev. Získali putovní „pohár – datla“, na kterém se už podruhé skví jméno naší školy.

Samotná soutěž probíhala ve třech kolech, v každém kole soutěžící psali 10 minut, a to:
z obrazovky, penalizace 10 úhozů za chybu,
z papírové předlohy, penalizace 50 úhozů za chybu,
opět z obrazovky a chyba byla penalizována až 100 úhozy.

Umístění našich žáků v jednotlivých kolech dokládá .Výsledková listina – Domažlický datel 2015Jednotlivci – Domažlický datel 2015

Výborné výkony! Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Věříme, že talenty do 5. ročníku „Datla“ mezi současnými prváky již brzy objevíme.

P. S. Ročník 2016 se nekonal, dalších ročníků se neúčastníme.