Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Soutěže 2021-10-14T12:42:29+00:00

Soutěže

Od šk. r. 2020/21 MŠMT ČR vyřadilo soutěž v grafických předmětech ze seznamu podporovaných akcí. Iniciativy se chopili manželé Zaviačičovi, Interinfo ČR,  Nár. pedag. instutit Praha a Asociace obchodních akademií a uspořádali

Mistrovství ČR ve zpracování textů online – 10minutový opis, opis v anglickém jazyku, minutovky

MČR2021-kraj-Plzeňský = výsledková listina
MČR2021-celostátní finále = výsledková listina

V krajském kole 2021 se absolutním vítězem stal Daniel Hlavnička ze tř. 2. C. Blahopřejeme k nominaci na celostátní kolo, ve kterém byl také velmi úspěšný! Děkujeme za reprezentaci školy. 

Naše STARS

MR v grafických předmětech – krajské kolo 2020 – z epidemiologických důvodů se nekonalo
Poté MŠMT soutěž vyřadilo ze seznamu dotovaných soutěží!

Pamětní listy z krajských soutěží – výběr

    

Krajská soutěž byla měřením sil mezi elitními talenty ze středních škol s obchodním a ekonomicko-administrativním zaměřením z celého Plzeňského kraje. Efektivní ovládnutí počítačové klávesnice všemi deseti prsty a naslepo a umění využívat pokročilých funkcí textového editoru Word je v dnešní technologické době samozřejmým předpokladem pro úspěšný výkon ve studiu i v řadě profesí, a to nejen ekonomických a administrativních. Soutěž se tradičně konala na Obchodní akademii, Plzeň. Účastníky byli žácy, kteří věnovali rozvoji svého talentu mimořádné úsilí, práci na počítači chápali jako koníčka a byli ochotni obětovat mnoho času cílevědomému tréninku. Soutěž se za roky konání stala také příležitostí k přátelskému setkání žáků i vyučujících z celého kraje.

Domažlický datel 2015

Již počtvrté jsme v říjnu sestavili tým nejtalentovanějších žáků druhého ročníku. Cíl byl jednoznačný – reprezentovat co nejlépe naši školu a obhájit 1. místo v kategorii družstev, případně i přední místa v soutěži jednotlivců.

Naši talentovaní druháci Dominika Moulisová, Robin Karkoš a Tomáš Kočí se připravovali individuálně a velice pečlivě.  Všichni v Domažlicích prokázali skvělou formu a talent.  Dosáhli 1. místo v kategorii družstev. Získali putovní „pohár – datla“, na kterém se už podruhé skví jméno naší školy.

Samotná soutěž probíhala ve třech kolech, v každém kole soutěžící psali 10 minut, a to:
z obrazovky, penalizace 10 úhozů za chybu,
z papírové předlohy, penalizace 50 úhozů za chybu,
opět z obrazovky a chyba byla penalizována až 100 úhozy.

Umístění našich žáků v jednotlivých kolech dokládá .Výsledková listina – Domažlický datel 2015Jednotlivci – Domažlický datel 2015

Výborné výkony! Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Věříme, že talenty do 5. ročníku „Datla“ mezi současnými prváky již brzy objevíme.

P. S. Ročník 2016 se nekonal, dalších ročníků se neúčastníme.