Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Expozice „Lidé a peníze“ v Praze

V letošním školním roce jsme po 3leté covidovo-rekonstrukční přestávce v ČNB využili možnost se žáky 3. ročníků naší školy navštívit expozici „Lidé a peníze“ v Praze. Všech 5 tříd třetích ročníků v průběhu 3 týdnů tuto expozici navštívilo.

Čím nás zaujala tato expozice? Jde o rozsáhlé prostory nově zrekonstruované stálé expozice ČNB (bývalý trezor banky Živnostenské). Vstup do expozice začíná přesvědčivou ukázkou trezorových dveří, které váží 8 tun. Samotná expozice je prezentací, jež je zaměřena na historický vývoj a popis peněz jako základního nástroje platebního a zúčtovacího styku. Nacházejí se tam ukázky od prvních forem peněz – kamenné peníze, brakteáty, groše, dukáty, bankocetle emitované za Rakouska-Uherska a bankovky emitované až do 21. století. Součástí expozice je vysokohmotnostní zlatá 130,2 kg mince, která patří do zlatých rezerv České republiky s hodnotou přibližně 100 mil. Kč. Mince zaujala naši pozornost nejen svojí cenou ale i skvělou uměleckou prací. V rámci expozice jsme měli možnost uchopit do ruky zlatou cihlu o hmotnosti 12,5 kg v ceně téměř 13 miliónu korun.

Spokojenost s exkurzí byla nejen na straně žáků ale i učitelů. Naši žáci totiž na dotazy paní průvodkyně odpovídali správně a prokázali znalosti z oblasti monetární politiky centrální banky. Jejich teoretické znalosti o penězích byly navíc doplněny praktickými ukázkami.

Ing. Iva Matějková

2022-12-05T20:35:28+00:00 5. 12. 2022|