Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Život v sekci Ek 2018-08-30T20:13:26+00:00

Život v sekci Ekonomika

TITAN červen 2022

Dne 20. 6. 2022 proběhla tradiční školní  každoroční ekonomická soutěž TITAN pro druhé a třetí ročníky. Díky sportovnímu turnaji bohužel nebyla účast tak velká, jak jsme si zvykli, nicméně soutěžící si soutěž užili a vítězové třetích ročníků prozradili svoji taktiku, jak dosáhli vítězství. V kategorii druhých ročníků zvítězilo družstvo třídy 2. A Tomáš Michálek, Le Van Duc a Michael Kálal. V kategorii třetích ročníků první příčku obsadilo družstvo třídy 3. E  Petr Peštál, Nguyen Thien Quoc a Patrik Vacek. Druhé místo v kategorii druhých ročníků obsadilo družstvo třídy 2. C Michaela Fischerová, Radka Benešová a Kateřina Habešová. Druhé místo v kategorii třetích ročníků [...]

DAY4BUSINESS

Dne 15. 6. 2022 proběhla na naší škole soutěž, kterou organizovala společnost Norde Financial Group ve spolupráci s ekonomickou sekcí. Úkolem soutěžících bylo vžít se do rolí začínajících podnikatelů a „prodat“ svoji myšlenku a svůj byznys plán potencionálním investorům.  Přestože se jednalo o novou soutěž, přihlásilo se 12 soutěžních tříčlenných týmů. Zřejmě jedním z motivů, proč se do soutěže přihlásit bylo i to, že nejlepším soutěžícím byla nabídnuta placená měsíční stáž ve výše jmenované firmě. Nejprve proběhly workshopy, kde se soutěžící dozvěděli o finančních produktech a další informace ohledně podnikání a finančních trhů, které by mohli dále využít při tvorbě svého [...]

Exkurze do Starého Plzence

Exkurze do Starého Plzence. V týdnu od 7. do 10. června 2022 žáci tříd 2. B, 2. E, 3. A, 3. B a 3. E navštívili v rámci výuky předmětu ekonomika firmu Bohemia Sekt Starý Plzenec, aby se seznámili s výrobním procesem. V rámci přednášky se dozvěděli informace o založení firmy, historii výroby sektu a seznámili se s technologickým postupem výroby. Měli možnost nahlédnout do provozu tradiční výroby a zároveň i do provozu moderní velkovýroby. Po exkurzi navštívili výstavu fotografií Azorské ostrovy v galerii, která je součástí Informačního centra a poté vystoupali na vrch Hůrka k rotundě sv. Petra a Pavla z 10. století, která je národní [...]

Riskuj 2022

Riskuj 2022. Dne 31. 3. 2022 se konalo školní kolo soutěže Riskuj, kterou společně pořádala předmětová komise ekonomiky a předmětová komise účetnictví pro žáky 3. ročníků. Přihlásilo se 8 tříčlenných týmů. Každý tým si zvolil svého kapitána a ten po společné poradě vybíral z několika kategorií otázek: Dlouhodobý majetek Zásoby Finance Účetnictví obecně Ekonomika obecně Činnosti bank Cenné papíry a burza Soutěžní otázky byly ohodnoceny 10-50 body, v případě použitého žolíka se počet bodů zdvojnásobil. Správné odpovědi se započítávaly do bodového zisku týmu, ale špatné odpovědi bodový zisk snižovaly. V případě, že tým neodpověděl na otázku, bodové ohodnocení [...]

Ekonomická soutěž

Ekonomická soutěž Titan. Studenty 2. a 3. ročníků jsme pozvali 15. března 2022 na soutěž v počítačové simulaci trhu Titan. Výukový program Titan poskytuje mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. V kategorii 2. ročníků první i druhé místo obsadili studenti ekonomického lycea 2. A: 1. místo tým ve složení Michael Kálal, Le Van Duc a Tomáš Michálek, druhý byl tým Eliška Grusová a Nicole Berková. Jako třetí se umístil tým 2. E Lukáš Beneš, David Hrdina a Miloslav Fiala. V kategorii 3. ročníků byli nejlepší také studenti ekonomického lycea ze 3. A: první [...]

Krajské kolo 6. ročníku Ekonomické olympiády

Ve středu 26. ledna 2022 v prostředí platformy Zoom se konalo krajské kolo 6. ročníku Ekonomické olympiády. Program zahrnoval představení projektů INEV, panelovou diskuzi na téma „Jak může vypadat Vaše kariéra“. V této diskuzi se prezentovala paní ředitelka útvaru komunikace paní Kovářová z Komerční banky a pan Petr Jedlička, hlavní analytik Asociace pojišťoven (ČAP), který zajímavou formou popsal požadavky na práci pojistného matematika. Jedním z bodů programu byla samostatná konference na téma „Udržitelné zdroje“. Ve své přednášce pan doktor Daniel Houska prezentoval myšlenku potřeby přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku. Od 10.55 hod. proběhlo samotné testování žáků. Test obsahoval 25 otázek [...]

Exkurze v pojišťovně Kooperativa

V týdnu od 21. 2. do 25. 2. 2022 jsme s jednotlivými třídami žáků 3. ročníků navštívili pojišťovnu Kooperativa, Vienna Insurance Group, a.s. Nejprve jsme vyslechli základní informace o pojišťovně, dále jsme si ověřili naše znalosti základních pojmů používaných v pojišťovnictví, potom si žáci zahráli hru Aktivity a nakonec si vylosovali téma z oblasti druhů pojištění. Jednotlivé skupinky dostaly k dispozici papír a záleželo jen na fantazii žáků, co nakreslí, protože je čekala prezentace před ostatními, aby jim vysvětlili, co a proč si mohou nechat pojistit, jaká jsou rizika atd. Všichni jsme se shodli, že exkurze byla velmi poučná a těšíme se na další [...]

Rozhoduj o Evropě

Dne 8. listopadu 2021 se vybraní žáci naší školy zúčastnili ekonomické soutěže „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky.“ Místem konání semináře byl Krajský úřad Plzeňského kraje. Názory účastníků soutěže: Jako první bylo na řadě oddělené jednání výboru Evropského Parlamentu a Rady EU, které trvalo zhruba do 13:30. Předmětem jednání bylo nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Naším úkolem bylo zastávat stanoviska a prosazovat určité zájmy Evropského Parlamentu či Rady EU. Po obědě následovalo společné jednání výboru Evropského Parlamentu a Rady EU, kde jsme se měli všichni soutěžící shodnout na společném cíli. Bylo to celkem náročné, aby se všichni dohodli na jediném návrhu [...]