Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Život v sekci SP 2018-08-30T20:29:43+00:00

Život v sekci Společenskovědní předměty

Když je duše bolavá…

Když je duše bolavá… V pondělí 14. 3. měli studenti třídy 4. D navštěvující volitelný předmět psychologie jedinečnou příležitost prohlédnout si ještě před uvedením do provozu novou budovu psychiatrické kliniky FN v Plzni. Prošli jsme si jednotlivé psychoterapeutické dílny(např. keramickou, zahradnickou), místnosti určené pro skupinové terapie či detoxikační oddělení léčby závislostí. Nejvíce nás zaujalo oddělení dětské a dorostové psychiatrie, kde jsme se z úst staniční sestry Bc. Bohumily Fenclové dozvěděli více o nejčastějších psychických problémech malých a dospívajících pacientů, na chvíli poseděli v moderní třídě tamější školy, nahlédli do pokojů, herny a ze „zelené střechy“ [...]

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO POLSKA 2019

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO POLSKA 2019 Od 15. do 17. října se vydala výprava studentů třetího ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea na již osmý ročník dějepisné exkurze do Polska. První den nás po odjezdu z Plzně a po dlouhé cestě k polským sousedům čekala prohlídka obou zachovalých částí z původních tří komplexů koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim)- Auschwitz I. (Osvětim I.) a Auschwitz II.- Birkenau (Osvětim II.- Březinka). Druhý den naší exkurze jsme strávili v bývalém polském hlavním městě Krakově. První navštívenou památkou byla monumentální pevnost Kopiec Kosciuszko. Poté jsme se vydali do centra starobylého královského města, a [...]

Dějepisná olympiáda

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 27. března 2019 proběhl další ročník školní dějepisné olympiády. Soutěžící se nad vylosovanými tématy utkali nejen ve znalostech historických osobností, faktů a událostí, ale také schopnostech vyvozovat souvislosti, vnímat historické analogie a v neposlední řadě také v umění kultivované prezentace historické problematiky. Letošní ročník dějepisné olympiády ovládli žáci třetích ročníků. První místo vybojoval Tomáš Choc (3.A), druhé místo obsadil Adam Ladman (3.B) a třetí stupínek vítězů získal Jakub Pechmann (3.A). Blahopřejeme vítězům a ostatním účastníkům olympiády děkujeme na dějepisné nadšení a vyrovnané soutěžní výkony. Mgr. Pavel Taušek, Mgr. Květoslav Vokroj [...]

Exkurze do Polska

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO POLSKA 2018 I letošní podzim byl ve znamení tradiční dějepisné exkurze 3. ročníku. Do Polska jsme zamířili 9. října 2018 v brzkých ranních hodinách a po dlouhé cestě nás odpoledne čekala prohlídka obou zachovalých částí z původních tří komplexů koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim)- Auschwitz I. (Osvětim I.) a Auschwitz II.- Birkenau (Osvětim II.- Březinka). Několikahodinové seznámení s největší nacistickou továrnou na smrt a nelidskými hrůzami, které nacisté připravili nejen pro židovské vězně z celé Evropy, znamenalo pro všechny více než silný zážitek.Druhý den naší výpravy jsme strávili v bývalém polském hlavním městě Krakově. První [...]

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

ŠKOLNÍ DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2018 I v letošním roce se uskutečnila tradiční školní dějepisná olympiáda, kterou jsme uspořádali pro dějepisné nadšence z řad našich žáků.  Soutěžící se  utkali nejen ve znalostech historických osobností, faktů a událostí, ale také schopnostech vyvozovat souvislosti, vnímat historické analogie a v neposlední řadě také v umění kultivované prezentace historické problematiky. Ve vyrovnaném souboji nakonec první místo získal Adam Ladman (2. B),  pomyslnou stříbrnou medaili vybojoval Vojtěch Ruta (2.C) a stupně vítězů uzavíral na třetím místě Jakub Pechmann (2.A). Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za vynikající dějepisné výkony. Mgr. Pavel Taušek [...]

Exkurze do Polska 9. – 11. 10. 2017

Exkurze do Polska 9. – 11. 10. 2017 Naši výpravu do Polska jsme zahájili 9. října 2017, kdy nás po odjezdu od školy v časných ranních hodinách čekala osmihodinová jízda autobusem. Odpoledne  jsme dorazili k jednomu z našich hlavních cílů - koncentračnímu táboru Auschwitz/Osvětim. Po dlouhé cestě jsme tedy začali naši prohlídku v Auschwitz I. Vidět místa, kde se děly tak hrozné věci, o kterých nám vyprávěli učitelé i prarodiče, bylo pro každého z nás velmi zdrcující. Šokováni detaily o zvěrstvech německých vojáků a hmotnými pozůstatky po jejich obětech jsme hltali každé slovo naší průvodkyně. Pak jsme se přesunuli do [...]

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

ŠKOLNÍ DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA I v letošním školním roce jsme uspořádali pro nadšence z řad našich žáků prvních  až čtvrtých ročníků klání v historických znalostech. 28. března 2017 se účastníci školní dějepisné olympiády utkali nejen ve znalostech historických osobností, faktů, událostí, ale také schopnosti vyvozovat souvislosti, vnímat historické analogie, odhalovat kořeny problémů současného světa ležící v bližší či vzdálenější minulosti a v neposlední řadě také v umění kultivované prezentace historické problematiky. V napínavém souboji nakonec první místo získal Denis Nový (3.A), pomyslnou stříbrnou medaili vybojovala Dagmar Biersaková (2.A) a trojici vítězů uzavíral na třetím místě Karel [...]

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY VYHLAZENÍ LIDIC

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY VYHLAZENÍ LIDIC Dne 3. listopadu se naše třída vydala na cestu do  Nepomuku. Měli jsme unikátní možnost zúčastnit se ve spolupráci se Základní školou Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko a MASK sv. Jana Nepomuckého besedy s pamětníky vyhlazení Lidic. Zavítaly mezi nás tzv. lidické děti, paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský. Tito svědci světově známého nacistického zločinu, jenž byl součástí odvetných opatření za atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha, se s námi podělili o své vzpomínky na dětství, jehož tragickou spirálu odstartovaly červnové události roku 1942. Sami si nedovedeme představit, jaké [...]