Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Když je duše bolavá…

V pondělí 14. 3. měli studenti třídy 4. D navštěvující volitelný předmět psychologie jedinečnou příležitost prohlédnout si ještě před uvedením do provozu novou budovu psychiatrické kliniky FN v Plzni. Prošli jsme si jednotlivé psychoterapeutické dílny(např. keramickou, zahradnickou), místnosti určené pro skupinové terapie či detoxikační oddělení léčby závislostí. Nejvíce nás zaujalo oddělení dětské a dorostové psychiatrie, kde jsme se z úst staniční sestry Bc. Bohumily Fenclové dozvěděli více o nejčastějších psychických problémech malých a dospívajících pacientů, na chvíli poseděli v moderní třídě tamější školy, nahlédli do pokojů, herny a ze „zelené střechy“ kliniky měli před sebou jako na dlani celou Plzeň. Odcházeli jsme se zjištěním, že i přes závažnost problémů, s nimiž zde duševně nemocní pacienti bojují, probíhá jejich léčba v příjemném a moderním prostředí za pomoci empatických lékařů a sester.

Cílem návštěvy bylo ukázat studentům, že moderní psychiatrie a psychoterapie není žádným strašákem, ale účinným pomocníkem pro všechny, které jejich psychika během života zradí…

Mgr. Dana Kličková

2022-03-16T14:08:15+00:00 16. 3. 2022|