Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Konec čtyřicátých let a padesátá léta minulého století patří k nejtemnějším obdobím naší novodobé historie. Přesvědčit se o tom mohli žáci tříd 3.A, 4.A, 4. C a 2. E během dějepisné exkurze, která je zavedla do tzv. jáchymovského pekla. S průvodcem se vydali z centra Jáchymova na místa bývalých pracovních komunistických lágrů, v nichž při těžbě a zpracování uranové rudy zahynuly stovky “politicky nespolehlivých” mužů. Nelidskost, krutost, otřesné podmínky, v nichž vězni žili, na nás dýchly během čtyřhodinového putování krušnohorskou krajinou, v níž často jen zbytky základů staveb či pamětní tabule dnes připomínají zvěrstva, která se zde děla. Kromě nich jsme navštívili i jednu z přístupných štol, v níž nám průvodce přiblížil těžkou každodenní práci při těžbě uranové rudy, a tzv. Věž smrti, kde při jejím zpracování umíralo nejvíce vězňů.

Na zpáteční cestě bylo v autobusu nezvyklé ticho. Tíha toho, co jsme viděli a slyšeli, dopadla na všechny zúčastněné. Právě proto je důležité vědět a vidět, aby se podobné události již nikdy neopakovaly

2024-03-25T09:21:00+00:00 25. 3. 2024|