Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2018/2019 2018-08-30T20:59:02+00:00

Život ve školním roce 2018/2019

Vítězství v KONTEXTu

Vítězství v soutěži KONTEXT Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se na Západočeské univerzitě konalo finálové kolo krajské on-line soutěže v porozumění odbornému anglickému textu KONTEXT. Do soutěže se přihlásilo 1105 žáků z 27 škol. Soutěžící plnili v průběhu měsíce března 4 on-line testy a vítězové školních kol se setkali ve finále, kde nejprve řešili on-line test a tři nejlepší postoupili do posledního ústního kola před komisi. Z naší školy se do finále probojovaly 2 žákyně, a to Nella Mrázová z 2. C a Kristýna Konarská ze 4. A. V konkurenci 21 středních odborných škol obsadila Kristýna Konarská skvělé 1. místo. Děkujeme za reprezentaci [...]

Výměnný pobyt

Ve dnech 7. -12. 4. 2019 se 14 studentů Obchodní akademie v Plzni zúčastnilo již tradičního výměnného pobytu s naší partnerskou školou Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtiger v Regensburgu. Hned na hlavním vlakovém nádraží v Řezně na nás čekali vítající němečtí studenti, se kterými jsme poté odešli do jejich domovů. V pondělí dopoledne proběhl bavorský workshop a malá prohlídka města. V úterý jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme měli za úkol naplánovat prohlídku Mnichova. K velmi zajímavým zážitkům patřila návštěva místní radnice, kde nás přivítal radní Burger.  Měli jsme dokonce i možnost prohlédnout si kulatý stůl kurfiřtů, u kterého sedával i samotný Karel IV., [...]

Lyžařský kurz

V březnu se studenti 3. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu. Kurz se uskutečnil za výborných sněhových podmínek, v krásné šumavské přírodě. Studenti se zdokonalovali na sjezdovkách i na běžkách. Kurz proběhl v přátelské pohodové atmosféře výborného kolektivu 3. A Mgr. Lenka Laudová, Mgr. Martin Čadek

Exkurze NJ ve firmě ADP

Vybraní žáci 2. a 3. ročníků měli ve středu 10. dubna 2019 možnost blíže se seznámit s plzeňskou firmou ADP Employer Services. Tato americká společnost poskytuje služby v oblasti mzdového účetnictví a lidských zdrojů. Pobočka v Plzni se zabývá zpracováním mezd a účtováním cestovních výloh pro německé klienty. Od září 2018 tato firma finančně podporuje jazykové animace Tandemu v rámci projektu Němčina nad zlato. Tato spolupráce představuje nejen smysluplné propojení školy s praxí, němčiny s účetnictvím, ale hlavně neustálé motivování žáků k prohlubování jazykových znalostí. Mgr. Gabriela Zadáková https://www.facebook.com/ccentretandem/

Juniorský maraton

9. 4. 2019 se studenti OA Plzeň zúčastnili běžeckého závodu. Závodu se účastní vždy 10členné družstvo, každý ze závodníků zdolá 4200 metrů. Všichni podali pěkné výkony na hranici svých možností. Mgr. Lenka Laudová

Puškinův památník

Opět po roce se naši studenti zúčastnili soutěže Festival ARS POETICA – Puškinův památník. Krajské kolo se již tradičně uskutečnilo v prostorách Ruského centra na Západočeské univerzitě v Plzni na Borech.

Dějepisná olympiáda

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 27. března 2019 proběhl další ročník školní dějepisné olympiády. Soutěžící se nad vylosovanými tématy utkali nejen ve znalostech historických osobností, faktů a událostí, ale také schopnostech vyvozovat souvislosti, vnímat historické analogie a v neposlední řadě také v umění kultivované prezentace historické problematiky. Letošní ročník dějepisné olympiády ovládli žáci třetích ročníků. První místo vybojoval Tomáš Choc (3.A), druhé místo obsadil Adam Ladman (3.B) a třetí stupínek vítězů získal Jakub Pechmann (3.A). Blahopřejeme vítězům a ostatním účastníkům olympiády děkujeme na dějepisné nadšení a vyrovnané soutěžní výkony. Mgr. Pavel Taušek, Mgr. Květoslav Vokroj [...]