Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2018/2019 2018-08-30T20:59:02+00:00

Život ve školním roce 2018/2019

Riskuj

RISKUJ První jarní den 21. 3. 2019 se uskutečnila zábavná ekonomicko-účetní soutěž „Riskuj.“ Jde o týmovou soutěž 3členných družstev, tentokrát pro kategorii 2. ročníků a pro kategorii ročníků. Zájem byl velký, z 2. ročníků se přihlásilo 7 týmů a z 3. ročníků 8 týmů. V každém týmu si žáci zvolili kapitána, který za svůj tým volí otázky a odpovídá, spolupracuje však celý tým. Celkem žáci vybírali z 5 oblastí, které se lišily pro jednotlivé ročníky. Oblasti pro 2. ročník: Dlouhodobý majetek, B. Finance, C. Zásoby, D. Účetnictví obecně, E. Ekonomika obecně Oblasti pro 3. ročník: Činnosti bank, [...]

Recitační soutěž

Se začátkem jara se sešli všichni příznivci poezie při dalším kole recitační soutěže s názvem Trocha poezie? Proč ne…, aby ukázali, že ani umělecký přednes a recitace nejsou našim převážně ekonomicky zaměřeným studentům cizí. Vyslechli jsme si monology z divadelních her, poezii autorů současných i minulých i ukázky z  vlastní tvorby a museli jsme konstatovat, že talent všem zúčastněným rozhodně nechybí! A jak to dopadlo? Vítězkou se stala Andrea Apolínová ze třídy 3. A, druhé místo obsadila její spolužačka z téže třídy, Noemi Mlynaříková, a na třetím skončila Andrea Meinerová ze 3. C. Všem děkujeme na účast, vítězkám srdečně blahopřejeme a za rok [...]

Recitační soutěž v německém jazyce

18. března 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v německém jazyce. První tři místa obsadily:      1. Veronika Nováková (1.D) 2. Dominika Nohavcová (2.D) 3. Šárka Dvořáčková (1.C) Veronika Nováková nás bude reprezentovat na přehlídce Ars poeticae, která se uskuteční v květnu tohoto roku. Vítězkám blahopřejeme! Mgr. J. Malinová, Mgr. S. Soukupová

Global Money Week 2019

Ve dnech od 25. – 31. 3. 2019 bude probíhat Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. GMW Czech má tradičně podporu MŠMT, MF ČR a ČNB. Smyslem iniciativy je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do dospělosti. Již v minulém roce škola byla zapsána do světového kalendáře akcí GMV 2018 a v letošním roce se budeme účastnit také. V rámci této akce se uskuteční ve třetím ročníku odborná přednáška na téma: Uč se, šetři, vydělávej. Ing. Eva Procházková předmětová komise ekonomiky

Krajské kolo konverzační soutěže z německého jazyka

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE Z NĚMECKÉHO JAZYKA Dne 12. března 2019 se konalo krajské kolo konverzační soutěže z německého jazyka, kterého se letos zúčastnila i naše studentka Veronika Veličkova ze třídy 2.B. Veronika úspěšně reprezentovala naši školu v kategorii III B, neboť obsadila krásné 3. místo. Tímto Veronice blahopřejeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy! Mgr. Jitka Malinová

Účetní tým

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ÚČETNÍ TÝM Dne 5. 3. 2019 se v Praze konalo finále celostátní účetní soutěže Účetní tým, kterou pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo pro všechny obchodní akademie z České republiky. Žáci ze třídy 4. A - Angelina Velká, Jakub Vícha a Pavel Voruda postoupili do tohoto finále a reprezentovali naši školu. Prokázali nejen výborné znalosti účetnictví v písemném hodinovém testu z různých účetních agend, ale dokázali zvolit také správnou taktiku a strategii při volbě otázek hry Riskuj a zachovat chladnou hlavu, kdy museli odpovědět do 30 sekund. Obsadili krásné 6. místo v [...]

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Dne 14. února 2019 se na naší škole konala konverzační soutěž ve francouzském jazyce, v jejíž porotě kromě vyučujících francouzského jazyka zasedli i dva francouzští studenti z kraje Franche- Comté. Strávili u nás měsíc v rámci pedagogické praxe. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie (2. a 3. ročníky): 1. místo Jakub Procházka (3.E) 2. místo Jakub Jedlička (2.E) 3. místo Kateřina Pechová (3.E). Druhá kategorie (4. ročníky): 1. místo Alexandra Benešová (4.B) 1. místo Angelina Veliká (4.A) 2. místo Tereza Kuglerová (4.C) 3. místo Klára Bochňáková (4.B). Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Mgr. Hana Lukešová

FRANCOUZŠTÍ STÁŽISTÉ Z KRAJE FRANCHE-COMTÉ NA NAŠÍ ŠKOLE

Po roce na naší školu opět zavítali francouzští studenti pedagogického oboru na jednoměsíční stáž. Benjamin Morel a Adélaïde Sorel si připravili pro naše studenty mnohé výukové aktivity. Na začátku pobytu připravili „seznamku“, aby se všichni poznali. Naši studenti je na oplátku provedli školou a seznámili je s historií budovy. V dalších týdnech následovaly prezentace na různá témata jako je francouzská současná hudba a kinematografie. V závěru bylo několik hodin věnováno zeměpisu Francie, kde si studenti zábavnou formou oprášili zeměpisná fakta, nejznámější pamětihodnosti a turistická místa sladké Francie. Na konverzaci jsme využily přítomnosti Benjamina a Adélaïde k dialogům, kde si studentky [...]